ANeED

En klinisk utprøvingsstudie av legemiddelet Ambroxol ved tidlig demens med Lewy legemer. 

Legemiddelstudie som involverer pasienter med forstadier og mild demens med Lewy legemer. Demens med Lewy legemer er den nest vanligste demensformen, men den har vært forsket lite på. Lewylegemer er navnet på hjerneforandringene vi ser ved denne sykdommen. Symptomene er kognitiv svikt, hallusinasjoner, søvnproblem og trekk som kan ligne på Parkinsons sykdom, f.eks. skjelving eller trege bevegelser. Det finnes ingen medisiner som kan bremse eller kurere denne sykdommen. Målet med studien er å komme nærmere en slik behandling.  

Legemiddelet Ambroxol er et stoff som har blitt brukt i hostesaft helt siden 1978, og derfor er kjent og trygt. Medisinen ser også ut til å ha en effekt mot en sentral sykdomsmekanisme ved Lewylegemesykdom.

Pasienter med demens eller kognitiv svikt som følge av Lewylegemesykdom med alder 50-85 år kan være aktuelle deltakere. Pasientene må ha god nok helse og pårørende må kunne hjelpe til og samarbeide godt. 

Etter samtale med pasient og pårørende, vil pasientene bli grundig undersøkt med blant annet blodprøver, ryggmargsvæskeprøver, bildeundersøkelser og legeundersøkelse. Etter loddtrekning får pasientene enten studielegemiddel (Ambroxol) eller placebo. Verken pasientene eller behandlerne vet hvilken medisin pasientene får. Vi vil teste om legemiddelet har en effekt på ulike symptomer som pasienter med Lewylegemesykdom har under og etter 18 måneders behandling med Ambroxol. Pasienten følges tett opp og skal til kontroll 8 ganger på sykehuset og få 16 telefonkontroller. Studien styres fra Helse Fonna med samarbeidspartnere i hele landet.

https://helse-fonna.no/avdelinger/forsking-og-innovasjon/aneed-studien


Fant du det du lette etter?