Fagkurs

Fagdag på Haraldsplass Helsecampus

Haraldsplass Helsecampus inviterer til fagdag i forbindelse med åpningen av campusen. Temaet for fagdagen er «de skrøpelige eldre med mange treffpunkt mot kommune og spesialisthelsetjenesten».

6.
mai
2022
  1. 06. mai 2022, 09:30 - 15:30
Delta

Tid og sted

Når

  1. 06. mai 2022, 09:30 - 15:30

Type arrangement

Fagdag

Delta

Frist for påmelding: 29. apr. 2022
https://nettskjema.no/a/257338#/page/1

I forbindelse med åpning av Haraldsplass Helsecampus inviteres du til en spennende fagdag med dette temaet. Dette er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Verdighetsenteret og Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Program:

09.30-10.00 Registrering , kaffe / te
10.00-10.10 Åpningsapell v/ Ada Jentoft Bjerkvig
10.10-10.30 Åpningsinnlegg v/ Eldreombud Bente Lund Jacobsen
10.30-11.20 Løser teknologi våre omsorgsoppgaver for de mest skrøpelige, panelsamtale v/ Herdis Alvsvåg, Petter Thornam og Lars Olav Gåsdal
11.20-11.35 Pause
11.35-11.55 Overføringer av pasienter v/Trine Oksholm
11.55-12.15 Eldres bruk av legevakt v/Marit Bakken
12.15-12.40 «Kollektivet», v/Eva Krokan Unge flytter inn på sykehjem
12.40-13.40 Lunsj med noe å bite i
13.40-14.20 Workshop Forhåndssamtale på sykehjem – hva er hindringer og hva er fremmere v/ Irene Aasmul i samarbeid med Sebastian Von Hofacker
14.20-14.35 Pause
14.35-15.15 Åndelig og eksistensiell omsorg, v/ Tove Giske
15.15-15.30 Oppsummering