HELSENORGE

Palliative fagdager

Fagseminar, 31.05.2017-01.06.2017, Sunniva palliativt team

Palliative fagdager er et to dagers tverrfaglig kurs i grunnleggende palliasjon. Kurset arrangeres vår og høst i samarbeid med Kompetansesenter i lindrende behandling.

Kursene søkes godkjent av:
Den norske lægeforening for følgende spesialiteter: anestesiologi, onkologi, generell kirurgi, indremedisin og fødselshjelp og kvinnesykdommer, og for allmennmedisin.
Norsk sykepleierforbund, Norsk Psykologforening, Norsk Fysioterapiforbund, Norsk Ergoterapiforbund og Fagforbundet, se program for detaljer.

Meld deg på her senest 18. mai kl 12:00

Kurset må betales ved påmelding, vi har dessverre ikke anledning til å sende faktura.

HUSK å ta ut kvittering dersom du har behov for det.

Når og hvor

Dato
31.05.2017-01.06.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Auditoriet - SMU bygget.
 
Arrangør
Sunniva palliativt team
 
Fant du det du lette etter?