HELSENORGE

Fagavdelingen

Fagavdelingen har et overordnet ansvar for å utvikle og vedlikeholde sykehusets kvalitetssystem. Avdelingen bistår klinikkene i deres arbeid med kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.

Fant du det du lette etter?