HELSENORGE
Fysioterapiavdelingen

Fysioterapiavdelingen

Fysioterapi er en del av det tverrfaglige teamet i rehabiliteringstjenestene på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Fysioterapeutene har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygging og funksjon. De undersøker, tester og behandler pasienter med sykdom, skade eller etter operasjon med mål om å gjenvinne eller bedre funksjon.​​​​​​Fysioterapiavdelingen på Haraldsplass er inndelt i kirurgisk og medisinsk seksjon. 
Kirurgisk seksjon er involvert i oppfølging av ortopediske og kirurgiske pasienter på sengpost i etterkant av operasjon. De har også ansvar for polikliniske kontroller i etterkant av operasjon. En sentral del av arbeidsoppgavene deres er tverrfaglig vurdering nyhenviste pasienter

Medisinsk seksjon er primært å finne på sengepost, hvor de følger opp pasienter innenfor blant annet slag, geriatri, hjerte-/lunge, svimmehet og intensivbehandling. De har i tillegg poliklinisk oppfølging av pasienter ​i forbindelse med rehabilitering.


​Vurderingspoliklinikkene 

Her finner du pasientinformasjon, treningsprogram og informasjon til fysioterapeut vi benytter oss av på våre vurderingspoliklinikker. ​

Skulder​

​​Impingement, informasjon til fysioterapeut (PDF)

Frossen skulder, informasjon til fysioterapeut (PDF)

Treningsprogram, rotatorcuff og scapulaøvelser (PDF)

​Kne/hofte

Treningsprogram for pasienter med degenerativ meniskskade (PDF)

Brosjyre, patellofemoralt smertesyndrom (PDF)

Basisøvelser, artrose i hofte eller kne (PDF)

Helse og Arbeid

Brosjyre, Helse og Arbeid (PDF)Informasjon etter operasjon ​

​Her finner du informasjon og øvelsesark ​relevant for deg som har gjennomgått en operasjon i skulder, hofte, kne eller ankel. 

​​Skulder

Skulderøvelser etter operasjon (PDF)

Hvordan bruke fatle (PDF)

Skulderøvelser etter operasjon for frossen skulder (PDF)

Øvelser etter skulderprotese (PDF)​​​

Lårhalsbrudd

Brosjyre, lårhalsbrudd (PDF)

Øvelser for hofteopererte (PDF)

Øvelser for hofteopererte med avlastning (PDF)

Hofteprotese

Brosjyre, totalprotese hofte​ (PDF)

Til behandlende fysioterapeut, totalprotese i hofte (PDF)

Øvelser etter hofteprotese (PDF)

Øvelser og informasjon etter delprotese i hoften (PDF)

​Kneprotese

​​Brosjyre, totalprotese kne (PDF)

Gode råd og øvelser, totalprotese i kne (PDF)

Til behandlende fysioterapeut, totalprotese i kne (PDF)

Korsbånd (ACL)/meniskskade​​/artroskopi i kne

Brosjyre, nytt korsbånd (PDF)​​​

Egentrening etter korsbåndsoperasjon, uke 0-2 (PDF)

Egentrening etter korsbåndsoperasjon+menisksutur, uke 0-2 (PDF)

Øvelser etter menisksutur (PDF)

Øvelser etter artroskopi I meniskreseksjon (PDF)

Til behandlende fysioterapeut etter ACLR​ (PDF)

​Ankel/fot

Brosjyre, akillesruptur (PDF)

Øvelser etter akillesruptur (etter avvikling av ortose) (PDF)

Treningsprogram for ankel (PDF)

Treningsprogram ved skade i fot uten ankelbelastning (PDF)​​​​​​

Kontaktinformasjon

Telefonnummer:  55 97 86 10
Vår telefontid er mandag-fredag kl 09.00-11.00 og kl 13.00-14.00

Avdelingens ansatte jobber på sengepostene og på sykehusets ulike poliklinikker, og treffes i hovedsak der.

Ved polikliniske konsultasjoner mottar du digitalt innkallingsbrev i forkant som forteller hvor du skal møte.


Fant du det du lette etter?