HELSENORGE

Prestetjeneste

Vi er tre prester på Haraldsplass Diakonale Sykehus, og vår viktigste oppgave er å være tilgjengelig for deg og dine pårørende for dialog og samtalestøtte i din aktuelle livssituasjon. Stort eller lite spiller ingen rolle, å være innlagt på sykehus kan av forskjellige årsaker utløse behov for samtale og refleksjon. Samtaletilbudet med sykehusprest er livssynsuavhengig og inngår i sykehusets helhetlige pasienttilnærming. 
Fant du det du lette etter?