HELSENORGE

DDI - Nasjonalt initiativ for utvikling av tidlig demensdiagnostikk

DDI er et forskningsprosjekt som studerer pasienter med forstadier til demens. 

Nasjonalt forskningsnettverk som heter "Demenssykdom, diagnostikk og intervensjon før demens". Prosjektet fokuserer på forstadier eller tidlige stadier til ulike demenssykdommer og potensielle biomarkører for disse. En biomarkør er noe som kan påvises i kroppen som kan fortelle noe om en person sin helsetilstand eller en underliggende tilstand. Det kan være en spesiell blodprøve, funn ved bildediagnostikk eller i funn i ryggmargsvæske. Når vi finner gode biomarkører for forstadier til demens og hvis vi får en behandling for de forskjellige demenssykdommene, er målet at vi kan starte behandling før symptomene kommer. Hovedmålet til studien er å finne nye biomarkører ved ulike demenssykdommer. 

Pasienter med symptomer på kognitiv svikt eller Parkinsons sykdom mellom 40-80 år kan inkluderes. Norsk, svensk eller dansk morsmål. Legeundersøkelsen vil avgjøre om pasienten kan inkluderes. Pasientene blir undersøkt med kognitive tester, klinisk og nevrologisk undersøkelse, samt innhenting av sykehistorie og annen informasjon fra pasient og pårørende. I tillegg tas MR av hodet, blodprøver og spinalvæskeprøver. Oppfølging hvert 2. år.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom de ulike helseforetakene i Norge. Den styres fra Helse Sør-Øst.


Fant du det du lette etter?