• Sykehusapoteket Haraldsplass

    Sykehusapoteket Haraldsplass ligger sentralt plassert like innenfor døren til den gamle hovedinngangen til sykehuset. Her tilbyr sykehusapoteket et bredt sortiment av medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer som er tilpasset sykehuset og pasientene. De fleste medisiner som sykehuset benytter seg av vil vi ha på lager, slik at du enkelt kan få disse med deg når du skal reise hjem. Hos sykehusapoteket får du god rådgivning og veiledning, og vi jobber hver dag for å medvirke til økt pasientsikkerhet, bedre helse og økt velvære.

  • Region Nordhordland Helsehus, Knarvik

    Haraldsplass Diakonale Sykehus tilbyr poliklinisk oppfølging av overlege til pasienter innen endokrinologi og ortopedi (skulder) ved Region Nordhordland Helsehus, Knarvik.

  • Haraldsplass diakonale sykehus

    Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF. Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet. Vi har spesialkompetanse innen geriatri og regionsfunksjon innen lindrende behandling (Sunniva senter). Vi tar i mot henvisninger til planlagt behandling innenfor utvalgte medisinske, kirurgiske og ortopediske områder. Vi har øyeblikkelig hjelp funksjon innen indremedisin og kirurgi, og er lokalsykehus for bydelene Åsane, Arna, og Bergenhus, samt Samnanger og kommunene i Nordhordland.