HELSENORGE

Haukeland og Haraldsplass i grønn beredskap

På grunn av den pågående smittesituasjonen, økt volum av inneliggende pasienter, og fravær og sykdom blant personell, har Haukeland universitetssjukehus (HUS) og Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS) høynet beredskapen til grønt nivå. 

- Grønt beredskapsnivå betyr at situasjonen er uavklart og at det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak.  Vi følger situasjonen tett og overvåker fortløpende kapasiteten i sykehuset.  Det kan bety at vi må redusere antall planlagte operasjoner, innleggelser og konsultasjoner, sier administrerende direktør i Helse Bergen/HUS, Eivind Hansen.

Siste gang de to sykehusene i Bergen var i grønn beredskap var 15. juni.

Tirsdag morgen var det 9 innlagte på Haukeland og 5 på Haraldsplass. 

- Økt smitte i samfunnet, også utover covid-19, utfordrer kapasiteten ved sykehusene, både knyttet til flere pasienter inn og fravær blant våre ansatte. Denne situasjonen følger vi nøye, og derfor går vi beredskap​ for å kunne koordinere oss bedre og raskere,  sier Kjerstin Fyllingen som er administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Det vil foreløpig ikke innføres smittevernrestriksjoner i sykehuset, men sykehusdirektørene oppfordrer publikum til å begrense besøk. 

- Det er viktig å skjerme de mest sårbare pasientene og vårt nøkkelpersonell for smitte, så vi oppfordrer generelt pasienter og pårørende til å vurdere om besøket kan vente til pasienten kommer hjem, sier Fyllingen og Hansen. ​​