Doktorpromosjon (foto)

Forskning og utvikling

Ny kunnskap til beste for pasienten

Sykehuset har et klart fokus på at det pasientrettede arbeidet skal være forskningsbasert og ønsker hele tiden å forbedre sitt tilbud ved å ha klinikere engasjert i forskningsarbeid. Kunnskapen som forskningen frembringer skal implementeres i våre rutiner og støtte utviklingen av evidensbasert pasientbehandling ved Haraldsplass. Forskningen skal føre til ny kunnskap til det beste for pasienten. ​

Pågående forskning

Se liste over pågående forskning ved Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Presentasjon av forskning og forskere knyttet til Haraldsplass Diakonale Sykehus

Publikasjoner

Haraldsplass Diakonale sykehus har et aktivt forskningsmiljø som årlig publiserer mellom 30-40 artikler. Sykehuset har et strategisk mål om å øke denne aktiviteten og ønsker å stimulerer til forskningsaktivitet for våre ansatte.

Se oversikt over sykehusets publikasjoner i CRISTIN

Kontaktinformasjon

Fagdirektør

Petter Thornam

T: 55 97 85 00| M: 91 59 58 46| petter.thornam@haraldsplass.no

Forskningskoordinator:

Margrethe B. Søvik (vikar for Ida Kristine Sangnes)

T: 55 69 92 13| Margrethe.Sovik@vid.no 

  

Forskningsgrupper og prosjekter

Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT)

Forskningsgruppe for Geriatri og Demens

Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer

Nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport

Fant du det du lette etter?