Doktorpromosjon (foto)

Forskning og utvikling

Ny kunnskap til beste for pasienten

Sykehuset har et klart fokus på at det pasientrettede arbeidet skal være forskningsbasert og ønsker hele tiden å forbedre sitt tilbud ved å ha klinikere engasjert i forskningsarbeid. Kunnskapen som forskningen frembringer skal implementeres i våre rutiner og støtte utviklingen av evidensbasert pasientbehandling ved Haraldsplass. Forskningen skal føre til ny kunnskap til det beste for pasienten. ​

Pågående forskning

Se liste over pågående forskning ved Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Publikasjoner

Haraldsplass Diakonale sykehus har et aktivt forskningsmiljø som årlig publiserer mellom 30-40 artikler. Sykehuset har et strategisk mål om å øke denne aktiviteten og ønsker å stimulerer til forskningsaktivitet for våre ansatte.

Se oversikt over sykehusets publikasjoner i CRISTIN

Kontaktinformasjon

Forskningssjef:

Frøydis Kristine Bruvik

T: 55 97 91 99| M: 48 24 82 34| froydis.kristine.bruvik@haraldsplass.no

Forskningskoordinator:

Ida Kristine Sangnes

T: 55 97 91 97| M: 95 78 78 76| ida.kristine.sangnes@haraldsplass.no

Forskningsgrupper

Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.