Fastlegesiden

Vi ønsker et godt samarbeid med deg som lege i primærhelsetjenesten

På våre nettsider finner du informasjon om våre behandlingstilbud, henvisningsrutiner, ventetider og nyheter som er relevante for deg som henvisende lege.

Ris og ros

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om du ikke finner det du leter etter her. Send din tilbakemelding til kommunikasjon@haraldsplass.no.

 

Laboratorietjenester

Radiologiske tjenester

Palliasjon - Sunniva Senter

Forløpskoordinator

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Henvisningskriterier

Haraldsplass Senter for kneskader

Skulderskader og -behandling ved Haraldsplass

Praksiskonsulenter

Nyheter

 • Jorund Stellberg, leder av Brukerutvalget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.
  05.08.2020
  Den viktige brukerstemmen

  Brukermedvirkning er avgjørende for å sikre at pasienter og de pårørendes stemme blir hørt.

 • 04.08.2020
  Til besøkende

  For å redusere smittefare i sykehuset ønsker vi å begrense besøk. Derfor er det kun nærmeste pårørende, 1-2 personer, som kan besøke pasienter i denne perioden.

 • Seksjonsansvarlig Gunn Olaug Mæland Kvalvåg er opptatt av å finne miljøvennlige løsninger for operasjonsavdelingen.
  02.07.2020
  Miljøarbeid gir flere gevinster

  Sykehusets fokus på å redusere forbruk og avfall gir positive resultat for miljøet, men også flere gevinster. På operasjonsavdelingen har miljøtiltakene bedret både pasientsikkerheten og arbeidssituasjonen for de ansatte.

 • 26.06.2020
  Haraldsplass styrker behandlingstilbudet med ny CT i akuttmottak

  Sykehuset kan nå gi raskere diagnostikk og behandling for pasienter med akutte magesmerter, hjerneslag og brystsmerter.

 • 18.06.2020
  Retur til idrett etter korsbåndskirurgi

  I hvor stor grad klarer pasienter med fremre korsbåndskade å returnere til ønsket aktivitet, hvor lenge kan de holde på med idretten sin, og hvilke komplikasjoner risikerer de?

 • 05.06.2020
  Letter på besøksforbudet

  Haraldsplass Diakonale Sykehus åpner nå for begrenset besøk, som følge av en lavere covid-19 forekomst i samfunnet.

 • 05.06.2020
  Kvalitetsprisen til Haraldsplass

  Haraldsplass Diakonale Sykehus får kvalitetsprisen i Helse Vest for 2020. Sjukehuset har gjennomført eit formidabelt forbetringsarbeid knytt til uønskte hendingar i samband med legemiddelhandtering. Sidan 2015 har sjukehuset redusert talet...

 • 28.05.2020
  Korona: Besøk på sykehuset

  Haraldsplass Diakonale Sykehus åpner opp for besøk når vi er sikker på at dette kan gjøres på en trygg og god måte.

 • 11.05.2020
  Åpnet nye poliklinikker

  Nå blir det enklere for deg som skal til poliklinikken. Fra 11. mai er poliklinikkene samlokalisert med et felles kontaktsenter midt i hjertet av gamlebygget.

 • Skal du til poliklinikken kan du nå sjekke inn på mobil og automat. Du vil motta SMS med info om din ventesone og kart.
  28.04.2020
  Haraldsplass tar i bruk selvbetjent ankomstregistrering for pasienter på poliklinikk

  Fra 11. mai registrerer du din ankomst på mobil / automat. 

 • 17.04.2020
  Haraldsplass Diakonale Sykehus trapper opp aktiviteten

  Sykehuset går nå gradvis over til mer normal drift som følge av flatere covid-19 kurve.

 • 30.03.2020
  Slik samarbeider Haukeland og Haraldsplass om pasientene når pandemien utvikler seg

  Sykehusene i Bergen jobber tett sammen for å bistå hverandre når pandemien utvikler seg, for å sikre innbyggerne gode helsetjenester enten de er koronasyke eller har andre sykdommer. I pandemiplanen har sykehusene lagt opp til en trinnvis t...

 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
  14.03.2020
  Ber næringslivet på Vestlandet om å bidra med utstyr

  Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

 • 13.03.2020
  Vil prioritere de sykeste

  Vi er forberedt på å ta imot flere pasienter i forbindelse med koronautbruddet.

 • 12.03.2020
  Besøksforbud

  Til orientering innfører vi nå besøksforbud. Det er kun pasienter som er kritisk syke som kan ha besøk etter nærmere avtale med avdelingen. Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge KORONAUTBRUDDET varer. Vi beklager ulemper dette medfører.

 • 05.03.2020
  Samhandlingsseminar 15. april 2020 AVLYST!

  Kjære kolleger og samarbeidspartnere! Samhandlingsseminaret 15. april er avlyst. Vi kommer tilbake med en ny invitasjon ved et senere tidspunkt. Ønsker alle lykke til med den krevende situasjonen vi står i for tiden. Ta vare på hverandre!

 • 03.03.2020
  Skal du på besøk?

  Under smittesituasjonen med koronaviruset må vi begrense antall besøkende til sykehuset. Det er bare de nærmeste pårørende som kan besøke pasienter denne tiden.

 • 03.03.2020
  Koronavirus: Dette gjør du ved mistanke om smitte

  Har du vært på reise i områder med spredning av koronasmitte, og har en nært forestående poliklinisk time hos oss, ber vi deg om å ringe sykehuset på forhånd.

 • Pasienter vil få digitale innkallingsbrev via HelseNorge, og melding om at nytt brev er sendt via SMS.
  28.02.2020
  Digitale innkallingsbrev

  Fra og med 5. mars vil pasienter får innkalling digitalt ved å logge inn på www.helsenorge.no og lese brevene der. Nye brev blir varslet med tekstmelding på pasientens mobiltelefon.

 • 28.02.2020
  Haraldsplass er forberedt på å ta imot pasienter med koronavirus (Covid 19)

  Haraldsplass Diakonale Sykehus er klar til å ta imot pasienter i våre opptaksområder som trenger behandling ved sykehus som følge av virussykdommen.

 • Koronaviruset. Foto: CDC- Alissa Eckert
  28.02.2020
  Har du spørsmål om koronaviruset?

  Helsedirektoratet har oppretta ein eigen informasjonstelefon om coronavirus for publikum.

 • Smittevernoverlege Fredrik Grøvan
  29.01.2020
  Forberedt på utbrudd

  Coronaviruset er ikke påvist i Norge, men vi er forberedt på at det også kan komme hit.

 • 12.12.2019
  Langtidsoppfølging av pasienter med korsbåndskader

  Forskningsgruppen for atroskopi og idrettstraumatologi har nylig publisert en ny forskningsartikkel som ser på langtidsoppfølging av korsbåndpasienter.

 • Neuro-SysMed
  21.10.2019
  Nytt forskningssenter for nevrologiske sykdommer

  Helseminister Bent Høie åpnet Norges første forskningssenter for klinisk behandling i Bergen 17. oktober; Neuro-SysMed. Som partner, ser Haraldsplass Diakonale Sykehus frem til å bidra med forskning på demensområdet, med mål om å finne nye...

 • Haraldsplass Diakonale Sykehus vant den nasjonale Forbedringsprisen 2019.
  21.10.2019
  Haraldsplass vinner av årets Forbedringspris

  Helse– og omsorgsminister Bent Høie deler ut Forbedringsprisen til Haraldsplass Diakonale Sykehus på Pasientsikkerhetskonferansen. Det er første gang prisen går til et helt sykehus, med alle sine ansatte.

 • 01.10.2019
  Samhandlingsseminar 27. november 2019

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker velkommen til nytt samhandlingsseminarer for fastlegene, sykehukommuneoverleger, sykehjemsleger og leder i brukerutvalget.

 • 23.08.2019
  Vestlandets første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

  Christer Lie ved Haraldsplass Diakonale Sykehus er første spesialist i akutt- og mottaksmedisin på Vestlandet.

 • 15.05.2019
  FAIT representert på internasjonal kongress i Mexico

 • Rebekka Ljosland
  25.04.2019
  Haraldsplass Diakonale Sykehus styrker sin satsing på samarbeid med kommunene

  Rebekka Ljosland blir sykehusets nye samhandlingssjef, med ansvar for samarbeid med kommuner, sykehus, universitet og høyskoler.

 • 30.01.2019
  Samhandlingsseminar 27. mars 2019

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker velkommen til nytt samhandlingsseminarer for fastlegene, kommuneoverleger, sykehjemsleger og leder i brukerutvalget

 • 30.11.2018
  Forskningsmidler til Haraldsplass

  Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon har tildelt Christian Lillebø Alsing og Katinka Nordheim Alme doktorgradsstipend fra Helse Vests forskningsmidler 2019.

 • 16.11.2018
  FAIT godt representert på Ortopedisk Høstmøte 2018

  Under Ortopedisk høstmøte, som ble avholdt i Oslo i uke 22.-26. oktober, bidro Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT) fra Haraldsplass med flere frie foredrag og symposiumsforedrag.

 • Statsminister Erna Solberg stod for den offisielle åpningen av det nye sykehuset på Haraldsplass
  23.10.2018
  Statsministeren åpnet nye Haraldsplass Diakonale Sykehus

  - Pasientene er i trygge hender på Haraldsplass, sa Erna Solberg i sin tale. Statsministeren, som har vokst opp i nabolaget, fortalte at hun kjenner sykehuset som pårørende. Solberg fremhevet hvordan sykehuset har frivillige medarbeidere...

 • Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått nytt hovedbygg.
  18.10.2018
  Nyttig å vite om det nye sykehuset

  Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått nytt hovedbygg med akuttmottak og enerom. Se hva det betyr for deg som pasient og pårørende.

 • Bergen får et nytt eldremedisinsk spesialistsenter
  18.10.2018
  Møter eldrebølgen sammen

  Bergen får et nytt eldremedisinsk spesialistsenter i 2019. Haraldsplass Diakonale Sykehus og NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har inngått en langsiktig samarbeidsavtale for å gi et bedre tilbud til eldre pasienter.

 • Ny resepsjon i nytt sykehusbygg
  16.10.2018
  Nytt sykehus åpent

  I dag åpner vi den nye resepsjonen vår i nytt bygg kl. 13.00.

 • Lampen for synshemmede står på når noen er til stede i sykehusets åpne arbeidsstasjoner.
  06.10.2018
  Tilrettelegging for synshemmede i Nye Haraldsplass

  Hvordan skal vi hjelpe svaksynte å finne fram på Nye Haraldsplass? Leder for Blindeforbundet Hordaland og representant for svaksynte i arbeidet med Nye Haraldsplass, Sølvi Marie Risøy, hadde en strålende idé.

 • 01.10.2018
  Samhandlingsseminar 2018

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker velkommen til nytt samhandlingsseminarer for fastlegene, kommuneoverleger, sykehjemsleger og leder i brukerutvalget.

 • 25.09.2018
  Brukermedvirkning på Haraldsplass

  Brukerutvalget er valgt av styret ved sykehuset, og det er de store interesseorganisasjonene som har retten til å nominere representanter. Vi er et rådgivende organ for styret, og fra i år også representert i styret. Vi skal se til at sykeh...

 • 09.04.2018
  Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med én gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

 • 13.02.2018
  Forskningsmidler fra Helse Vest for prosjektet ”Retur til idrett etter korsbåndskirurgi”

  Forskningsgruppe for Kneskader og Idrettstraumatologi, ”Knegruppa”, fikk i mars 2017 tildelt forskningsmidler fra Helse Vest for prosjektet Retur til idrett etter korsbåndskirurgi. Prosjektet har som mål å kartlegge i hvilken grad pasienter...

 • 13.02.2018
  Ny studie fra Knegruppen viser resultatene 15 år etter kirurgi for bruskskader i kne

  Bruskskader i kneet er kjent for å gi dårlig knefunksjon og sterkt redusert livskvalitet. Store ressurser er brukt på å utvikle behandlingsformer som kan bedre funksjon og lette pasientens plager. Kirurgiske teknikker som stimulering av pas...

 • Fridalen kirke guttekor
  27.11.2017
  Lystenning i alléen med Fridalen guttekor

  Det er ventetid.

 • Haraldsplass trener jevnlig på pasientforløp for pasienter med akutt hjerneslag - her informeres pasienten etter CT
  25.11.2017
  Får rask behandling

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger helt i toppsjiktet når det gjelder å gi rask behandling ved hjerneinfarkt. Over 79 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen 40 minutter.

 • 17.11.2017
  Utbrudd av VRE ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

  Alle pasienter innlagt ved Haraldsplass 6.november 2017, ble undersøkt med tanke på vankomycinresistente enterokokker (VRE) i tarm. Resultatet var at det ble påvist VRE hos 17 pasienter som ikke har fått påvist dette tidligere. Funnene er m...

 • Kafétilbud til pasienter under Sykkel-VM
  18.09.2017
  Kafétilbud til pasienter under Sykkel-VM

  Får du ventetid på sykehuset under Sykkel-VM? Da kan det være fint med en kopp kaffe og nystekte vafler.

 • Kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft. foto
  04.09.2017
  Rød løper for tykktarmskreftpasienter

  Har du tykktarmskreft, trenger du ikke vente lenge på operasjon. Haraldsplass har spesialister på kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft, og du kommer raskt til behandling.

 • Illustrasjonsfoto av pasient som ankommer akuttmottaket
  01.09.2017
  Haraldsplass scorer høyt på kvalitetsindikator for overlevelse

  Folkehelseinstituttets rapport om overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus viser at Haraldsplass Diakonale Sykehus er best på overlevelse. Sykehuset skårer signifikant høyere på overlevelse totalt sett for alle diagnosegrupper, med e...

 • Helseminister Bent Høie la ned grunnsteinen til det nye hovedbygget til Haraldsplass Diakonale Sykehus
  22.06.2017
  Historisk merkedag for Haraldsplass

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie sto i dag for den høytidelige grunnsteinsnedleggelsen inne i det som blir foajeen i det det nye, moderne sykehuset.

 • Eldre pasient med nettbrett
  06.06.2017
  Nå kan du se hvem som har åpnet journalen din

  For ett år siden fikk pasienter i Helse Vest tilgang til å se pasientjournalen sin på nett. Siden da har over 650 000 pasienter nyttet seg av tilbudet, og tilbakemeldingene er positive. Nå blir løsningen utvidet med Tilgangslogg. Det er en...

Fant du det du lette etter?