Fastlegesiden

Vi ønsker et godt samarbeid med deg som lege i primærhelsetjenesten

På våre nettsider finner du informasjon om våre behandlingstilbud, henvisningsrutiner, ventetider og nyheter som er relevante for deg som henvisende lege.

Ris og ros

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om du ikke finner det du leter etter her. Send din tilbakemelding til kommunikasjon@haraldsplass.no.

 

Laboratorietjenester

Radiologiske tjenester

Palliasjon - Sunniva Senter

Forløpskoordinator

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Henvisningskriterier

Haraldsplass Senter for kneskader

Skulderskader og -behandling ved Haraldsplass

Praksiskonsulenter

Kurs og konferanser for helsepersonell

  • 31.05 onsdag
    Palliative fagdager

    Palliative fagdager er et to dagers tverrfaglig kurs i grunnleggende palliasjon. Kurset arrangeres vår og høst i samarbeid med Kompetansesenter i lindrende behandling.