HELSENORGE

Fastlegesiden

Vi ønsker ​​et godt samarbeid med deg som lege i primærhelsetjenesten. 

På våre nettsider finner du informasjon om våre behandlingstilbud, henvisningsrutiner, ventetider og nyheter som er relevante for deg som henvisende lege. ​

Ris og​​ ros

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om du ikke finner det du leter etter her. Send din tilbakemelding til kommunikasjon@haraldsplass.no.  

Planlagte sam​handlingsmøter

Neste samhandlingsseminar planlegges onsdag 1. november 2023. Invitasjon med påmeldingslenke vil bli sendt ut på forhånd. 

Samhan​​dlingsavvik 

Vi vil gjerne ha tilbakemelding på avvik/uønskede hendelser som skjer når sykeghuset samhandler med fastlege rundt utskrivelse av pasientene. Ved hjekp av vedlagt skjema kan avvik sendes til Stab for samhandling og strategi for videre oppfølging. 

Skjema for å melde avvik/uønsket hendelse for fastlegene 

(Ved problemer med å åpne skjemaet, bruk nettleser Chrome)​

Labora​torietjenester 

Radiologiske ​tjenester 

Klikk her for å se radiologiske tjenester, henvisningsrutiner og ventetider. 

Sunniva palliati​​vt team​

Sunniva palliativt team - Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Forløpsko​​ordinator 

Les mer om våre forløpskoordinatorer 

Lærings- og mestr​inssenteret (LMS)

Lenke til LMS henvisningsskjema

​Henvisnings​k​riterier

H​er kan du lese mer om henvisningskriterier for de ulike undersøkelsene

Haraldsplass Senter f​or kneskader 

Les mer om vårt Senter for kneskader 

Skulderskader og -b​ehandling ved Haraldsplass 

Les mer om Skulderskader og -behandling ved Haraldsplass 

Praksiskon​​​sulenter 

Les mer om våre praksiskonsulenter 

Nyheter

Fant du det du lette etter?