HELSENORGE

Feil skriv i omløp

Vi er blitt gjort oppmerksom på at det er formidlet et skriv fra Haraldsplass Diakonale Sykehus som beskriver polikliniske tjenester, herunder også blodprøver, til flere legekontor i Bergen.
Sykehuset og sykehusledelsen kjenner ikke til skrivet eller hvem som har sendt dette, og beklager at det er kommet i omløp.

Vi ber om at alle våre samarbeidsparter ser bort i fra dette skrivet, og presiserer at de samarbeidsrelasjoner og innretninger for henvisninger og bruk av våre polikliniske tjenester, fortsetter innenfor det formatet som er innarbeidet, sier klinikkdirektør Roger Sørheim.

For informasjon om samarbeid, henvisninger og polikliniske tjenester, ta gjerne direkte kontakt med aktuell avdeling.