Praksiskonsulenter

 

 

 

​Praksiskonsulenter (PKO) er allmennpraktiserende leger som skal medvirke til å styrke samarbeidet mellom sykehusenes avdelinger, leger og andre ansatte og de allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.                                                  

​​​​​​​​​​​​PKO skal medvirke til å sikre helheten og kvaliteten i pasientforløpet, et pasientforløp som involverer både første- og andrelinjetjenesten.

En viktig funksjon er å stille allmennmedisinsk viten til rådighet for sykehusavdelingene slik at det skapes sammenheng i pasientforløpet.​

Retningslinjer for utsending av elektronisk nyhetsbrev PKO-nytt

Praksiskonsulentene har blant annet følgende oppgaver: 

 • Bidra til å utvikle et godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Utarbeiding av retningslinjer for god henvisnings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
 • Tiltak for bedre pasientflyt
 • Bidra til bedre informasjonsflyt mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket ved å blant annet gi ut PKO-nytt, nettsider 
 • Etablere og rettlede om rutiner for samhandling
 • Legge til rette for gjensidig hospitering
 • Den Norske Legeforeningen mener: Praksiskonsulentordninga (PKO) bør bli innført ved alle kliniske sykehusavdelinger der den egner seg.
 • Erfaringer tilsier at praksiskonsulentordninga gir bedre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkelser viser at samarbeid mellom sykehusleger og allmennleger gir bedre faglig kvalitet på tiltak i helsetjenesten. ​​

Ønsker du å hospitere ved Haraldsplass Diakonale Sykehus?
Ta kontakt praksiskonsulent

Presentasjoner fra Samhandlingsseminar

Samhandlingsseminar 7. november 2018

Kolecystitt og divertikulitt.pdf ved overlege Kari Erichsen, HDS

Hyperkalsemi.pdf ved overlege Nevena Jovanovic, HDSPKO-NYTT

 • 14.03.2020
  Ber næringslivet på Vestlandet om å bidra med utstyr

  Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

 • 05.06.2020
  Kvalitetsprisen til Haraldsplass

  Haraldsplass Diakonale Sykehus får kvalitetsprisen i Helse Vest for 2020. Sjukehuset har gjennomført eit formidabelt forbetringsarbeid knytt til uønskte hendingar i samband med legemiddelhandtering. Sidan 2015 har sjukehuset redusert talet...

 • 01.10.2018
  Samhandlingsseminar 2018

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker velkommen til nytt samhandlingsseminarer for fastlegene, kommuneoverleger, sykehjemsleger og leder i brukerutvalget.

 • 16.11.2018
  FAIT godt representert på Ortopedisk Høstmøte 2018

  Under Ortopedisk høstmøte, som ble avholdt i Oslo i uke 22.-26. oktober, bidro Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT) fra Haraldsplass med flere frie foredrag og symposiumsforedrag.

 • 30.01.2019
  Samhandlingsseminar 27. mars 2019

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker velkommen til nytt samhandlingsseminarer for fastlegene, kommuneoverleger, sykehjemsleger og leder i brukerutvalget

 • 15.05.2019
  FAIT representert på internasjonal kongress i Mexico

 • 12.12.2019
  Langtidsoppfølging av pasienter med korsbåndskader

  Forskningsgruppen for atroskopi og idrettstraumatologi har nylig publisert en ny forskningsartikkel som ser på langtidsoppfølging av korsbåndpasienter.

 • 17.06.2016
  Best i landet på pakkeforløpstid

  Haraldsplass Diakonale Sykehus er beste sykehus i landet på andel pasienter behandlet innen standard forløpstid

 • 19.07.2016
  Internett i ny drakt

  Haraldsplass Diakonale Sykehus lanserer nye nettsider, samtidig med Helse Vest foretakene. Nytt er informasjon om behandling og behandlingsforløp.

 • 18.09.2017
  Kafétilbud til pasienter under Sykkel-VM

  Får du ventetid på sykehuset under Sykkel-VM? Da kan det være fint med en kopp kaffe og nystekte vafler.

 • 19.07.2016
  Lavere stråledoser med ny CT

  Haraldsplass Diakonale Sykehus har investert i ny CT for raskere undersøkelser med lavere stråledoser for pasientene.

 • 19.07.2016
  Lavterskeltilbud til eldre i Hordaland

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ser en stor økning i antall akuttgeriatriske pasienter med alvorlige problemstillinger.

 • 24.11.2016
  Lystenning i lindealléen på Haraldsplass

  For første gang skal lindealléen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus lyssettes. 1. søndag i advent inviterer sykehuset til lystenning, familiegudstjeneste, korsang, pepperkaker og gløgg.

 • 19.07.2016
  Når mat blir pasientsikkerhet

  Jeg tror de fleste av oss kan være enig i at mat er litt viktig. Ikke bare næringsstoffene i maten som skal holde liv i oss, selve måltidet betyr også mye for oss. Om det er i form av noe å kose seg med i ukedagen, tacokvelden på fredagen ...

 • 19.07.2016
  Når minuttene teller

  Haraldsplass har best generell totaloverlevelse av alle sykehus i landet, og har svært gode resultater på overlevelse for hjerneslagpasienter.

 • 20.09.2016
  Rett til kontaktlege

  Fra 15. september får pasienter med en alvorlig sykdom, skade og lidelse eller som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten over en viss tid, rett til å få tildelt kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

 • 17.06.2016
  Suksess for korridorprosjekt

  Målrettet arbeid med korridorproblematikk har gitt resultater. Antall pasienter på gangen er nå nærmest null.

 • 20.09.2016
  Svært gode overlevelsestall på Haraldsplass

  Ny kvalitetsmåling fra Kunnskapssenter i Folkehelseinstituttet viser store forskjeller i overlevelse mellom sykehusene. Pasientene ved Haraldsplass har landets nest beste sjanse til å overleve.

 • 20.09.2016
  Haraldsplass best i landet på riktig antibiotikabruk

  Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått god kontroll med bruken av bredspektret antibiotika, som trolig er den viktigste årsaken til økning av multiresistente bakterier.

 • 04.09.2017
  Rød løper for tykktarmskreftpasienter

  Har du tykktarmskreft, trenger du ikke vente lenge på operasjon. Haraldsplass har spesialister på kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft, og du kommer raskt til behandling.

 • 02.01.2017
  Noklus tilbyr nå tjenester til hele den norske helsetjenesten

  Fra 1. januar er Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) og Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) slått sammen til en organisasjon. Det nye navnet blir Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieunder...

 • 25.11.2017
  Får rask behandling

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger helt i toppsjiktet når det gjelder å gi rask behandling ved hjerneinfarkt. Over 79 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen 40 minutter.

 • 06.06.2017
  Nå kan du se hvem som har åpnet journalen din

  For ett år siden fikk pasienter i Helse Vest tilgang til å se pasientjournalen sin på nett. Siden da har over 650 000 pasienter nyttet seg av tilbudet, og tilbakemeldingene er positive. Nå blir løsningen utvidet med Tilgangslogg. Det er en...

 • 22.06.2017
  Historisk merkedag for Haraldsplass

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie sto i dag for den høytidelige grunnsteinsnedleggelsen inne i det som blir foajeen i det det nye, moderne sykehuset.

 • 17.11.2017
  Utbrudd av VRE ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

  Alle pasienter innlagt ved Haraldsplass 6.november 2017, ble undersøkt med tanke på vankomycinresistente enterokokker (VRE) i tarm. Resultatet var at det ble påvist VRE hos 17 pasienter som ikke har fått påvist dette tidligere. Funnene er m...

 • 27.11.2017
  Lystenning i alléen med Fridalen guttekor

  Det er ventetid.

 • 13.02.2018
  Ny studie fra Knegruppen viser resultatene 15 år etter kirurgi for bruskskader i kne

  Bruskskader i kneet er kjent for å gi dårlig knefunksjon og sterkt redusert livskvalitet. Store ressurser er brukt på å utvikle behandlingsformer som kan bedre funksjon og lette pasientens plager. Kirurgiske teknikker som stimulering av pas...

 • 13.02.2018
  Forskningsmidler fra Helse Vest for prosjektet ”Retur til idrett etter korsbåndskirurgi”

  Forskningsgruppe for Kneskader og Idrettstraumatologi, ”Knegruppa”, fikk i mars 2017 tildelt forskningsmidler fra Helse Vest for prosjektet Retur til idrett etter korsbåndskirurgi. Prosjektet har som mål å kartlegge i hvilken grad pasienter...

 • 09.04.2018
  Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med én gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

 • 25.09.2018
  Brukermedvirkning på Haraldsplass

  Brukerutvalget er valgt av styret ved sykehuset, og det er de store interesseorganisasjonene som har retten til å nominere representanter. Vi er et rådgivende organ for styret, og fra i år også representert i styret. Vi skal se til at sykeh...

 • 18.10.2018
  Møter eldrebølgen sammen

  Bergen får et nytt eldremedisinsk spesialistsenter i 2019. Haraldsplass Diakonale Sykehus og NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har inngått en langsiktig samarbeidsavtale for å gi et bedre tilbud til eldre pasienter.

 • 18.10.2018
  Nyttig å vite om det nye sykehuset

  Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått nytt hovedbygg med akuttmottak og enerom. Se hva det betyr for deg som pasient og pårørende.

 • 23.10.2018
  Statsministeren åpnet nye Haraldsplass Diakonale Sykehus

  - Pasientene er i trygge hender på Haraldsplass, sa Erna Solberg i sin tale. Statsministeren, som har vokst opp i nabolaget, fortalte at hun kjenner sykehuset som pårørende. Solberg fremhevet hvordan sykehuset har frivillige medarbeidere...

 • 30.11.2018
  Forskningsmidler til Haraldsplass

  Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon har tildelt Christian Lillebø Alsing og Katinka Nordheim Alme doktorgradsstipend fra Helse Vests forskningsmidler 2019.

 • 25.04.2019
  Haraldsplass Diakonale Sykehus styrker sin satsing på samarbeid med kommunene

  Rebekka Ljosland blir sykehusets nye samhandlingssjef, med ansvar for samarbeid med kommuner, sykehus, universitet og høyskoler.

 • 23.08.2019
  Vestlandets første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

  Christer Lie ved Haraldsplass Diakonale Sykehus er første spesialist i akutt- og mottaksmedisin på Vestlandet.

 • 01.10.2019
  Samhandlingsseminar 27. november 2019

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker velkommen til nytt samhandlingsseminarer for fastlegene, sykehukommuneoverleger, sykehjemsleger og leder i brukerutvalget.

 • 21.10.2019
  Haraldsplass vinner av årets Forbedringspris

  Helse– og omsorgsminister Bent Høie deler ut Forbedringsprisen til Haraldsplass Diakonale Sykehus på Pasientsikkerhetskonferansen. Det er første gang prisen går til et helt sykehus, med alle sine ansatte.

 • 21.10.2019
  Nytt forskningssenter for nevrologiske sykdommer

  Helseminister Bent Høie åpnet Norges første forskningssenter for klinisk behandling i Bergen 17. oktober; Neuro-SysMed. Som partner, ser Haraldsplass Diakonale Sykehus frem til å bidra med forskning på demensområdet, med mål om å finne nye...

 • 29.01.2020
  Forberedt på utbrudd

  Coronaviruset er ikke påvist i Norge, men vi er forberedt på at det også kan komme hit.

 • 28.02.2020
  Haraldsplass er forberedt på å ta imot pasienter med koronavirus (Covid 19)

  Haraldsplass Diakonale Sykehus er klar til å ta imot pasienter i våre opptaksområder som trenger behandling ved sykehus som følge av virussykdommen.

 • 28.02.2020
  Digitale innkallingsbrev

  Fra og med 5. mars vil pasienter får innkalling digitalt ved å logge inn på www.helsenorge.no og lese brevene der. Nye brev blir varslet med tekstmelding på pasientens mobiltelefon.

 • 28.02.2020
  Har du spørsmål om koronaviruset?

  Helsedirektoratet har oppretta ein eigen informasjonstelefon om coronavirus for publikum.

 • 03.03.2020
  Skal du på besøk?

  Under smittesituasjonen med koronaviruset må vi begrense antall besøkende til sykehuset. Det er bare de nærmeste pårørende som kan besøke pasienter denne tiden.

 • 03.03.2020
  Koronavirus: Dette gjør du ved mistanke om smitte

  Har du vært på reise i områder med spredning av koronasmitte, og har en nært forestående poliklinisk time hos oss, ber vi deg om å ringe sykehuset på forhånd.

 • 13.03.2020
  Vil prioritere de sykeste

  Vi er forberedt på å ta imot flere pasienter i forbindelse med koronautbruddet.

 • 05.03.2020
  Samhandlingsseminar 15. april 2020 AVLYST!

  Kjære kolleger og samarbeidspartnere! Samhandlingsseminaret 15. april er avlyst. Vi kommer tilbake med en ny invitasjon ved et senere tidspunkt. Ønsker alle lykke til med den krevende situasjonen vi står i for tiden. Ta vare på hverandre!

 • 30.03.2020
  Slik samarbeider Haukeland og Haraldsplass om pasientene når pandemien utvikler seg

  Sykehusene i Bergen jobber tett sammen for å bistå hverandre når pandemien utvikler seg, for å sikre innbyggerne gode helsetjenester enten de er koronasyke eller har andre sykdommer. I pandemiplanen har sykehusene lagt opp til en trinnvis t...

 • 17.04.2020
  Haraldsplass Diakonale Sykehus trapper opp aktiviteten

  Sykehuset går nå gradvis over til mer normal drift som følge av flatere covid-19 kurve.

 • 28.04.2020
  Haraldsplass tar i bruk selvbetjent ankomstregistrering for pasienter på poliklinikk

  Fra 11. mai registrerer du din ankomst på mobil / automat. 

Fant du det du lette etter?