Helsenorge

Praksiskonsulenter

 

 

 

​Praksiskonsulenter (PKO) er allmennpraktiserende leger som skal medvirke til å styrke samarbeidet mellom sykehusenes avdelinger, leger og andre ansatte og de allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.                                                  

​​​​​​​​​​​​PKO skal medvirke til å sikre helheten og kvaliteten i pasientforløpet, et pasientforløp som involverer både første- og andrelinjetjenesten.

En viktig funksjon er å stille allmennmedisinsk viten til rådighet for sykehusavdelingene slik at det skapes sammenheng i pasientforløpet.​

Retningslinjer for utsending av elektronisk nyhetsbrev PKO-nytt

Praksiskonsulentene har blant annet følgende oppgaver: 

  • Bidra til å utvikle et godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
  • Utarbeiding av retningslinjer for god henvisnings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
  • Tiltak for bedre pasientflyt
  • Bidra til bedre informasjonsflyt mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket ved å blant annet gi ut PKO-nytt, nettsider 
  • Etablere og rettlede om rutiner for samhandling
  • Legge til rette for gjensidig hospitering
  • Den Norske Legeforeningen mener: Praksiskonsulentordninga (PKO) bør bli innført ved alle kliniske sykehusavdelinger der den egner seg.
  • Erfaringer tilsier at praksiskonsulentordninga gir bedre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkelser viser at samarbeid mellom sykehusleger og allmennleger gir bedre faglig kvalitet på tiltak i helsetjenesten. ​​

Ønsker du å hospitere ved Haraldsplass Diakonale Sykehus?
Ta kontakt praksiskonsulent

Presentasjoner fra Samhandlingsseminarene

Samhandlingsseminar 3.november 2021

Samhandlingsseminar 03.11.2021 Endelig.docx

NLLF Samhandlingssseminar 3.nov 2021.pdf

Fastlege_2021_lipødem.pdf

Fastlegeseminar 3 nov 21 kirort JB ver2.pdf

Seksjon genplast.pptx

Foredrag_RNH_ 03.11.21.pdf

Endokrinologisk poliklinikk Knarvik.pdf

Fastlegeseminar-2021-Martina.pdf

PLL samhandlingsseminar november 2021 HDS.pdf

PLL Haraldsplass 3 nov21.pdfPKO-NYTT

Fant du det du lette etter?