HELSENORGE

Praksiskonsulenter

 

 

 

​Praksiskonsulentordeningen (PKO) er allmennpraktiserende leger som skal medvirke til å styrke samarbeidet mellom sykehusenes avdelinger, leger og andre ansatte og de allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.                                                  

​​​​​​​​​​​​PKO skal medvirke til å sikre helheten og kvaliteten i pasientforløpet, et pasientforløp som involverer både første- og andrelinjetjenesten.

En ​​viktig funksjon er å stille allmennmedisinsk viten til rådighet for sykehusavdelingene slik at det skapes sammenheng i pasientforløpet.​

Retningslinjer for utsending av elektronisk nyhetsbrev PKO-nytt

Praksiskonsulentene har blant annet følgende oppgaver: 

  • Bidra til å utvikle et godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
  • Utarbeiding av retningslinjer for god henvisnings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
  • Tiltak for bedre pasientflyt
  • Bidra til bedre informasjonsflyt mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket ved å blant annet gi ut PKO-nytt, nettsider 
  • Etablere og rettlede om rutiner for samhandling
  • Legge til rette for gjensidig hospitering

​Ønsker du som fastlege å hospitere i 1- 3 dager ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, vennligst ta kontakt med PKO Anne Laue på mail anne.laue@haraldsplass.no. 

Se skjema for strukturert hospitering: SØKNAD OM SPESIALISTGODKJENNING FOR LEGE (legeforeningen.no)

​Samhandlingsseminar ​

Samhandlingsseminar 2023: torsdag 4. mai 2023​

Presentasjoner fra Samhandlingsseminar 2. november 2022

​​Palliativt team

Nytt postbariatrisk tilbud

Fra laboratoriet

PLL

Den skrøpelige eldre pasienten

Pre​sentasjoner fra Samhandlingsseminar 4. mai 2022

Program for samhandlingsseminar 4.mai.2022.pdf

Sårbehandling ved Linn-Kristin Hatlebrekke.pdf

Samhandlingseminar 4. mai 2022 HDS.pdfPKO-NYTT

Fant du det du lette etter?