Samhandlingsseminar 2018

Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker velkommen til nytt samhandlingsseminarer for fastlegene, kommuneoverleger, sykehjemsleger og leder i brukerutvalget

 

Dato: Onsdag 7. november  2018, kl. 16.00 - 20.00

Sted: Haraldsplass 7. etasje i SMU-bygget, Kantinen

 

Av tema kan nevnes: hyperkalsemi, akutt cholecystitt og divertikulitt, akutt innleggelser og omvisning i det nye sykehusbygget.

Programmet er utarbeidet i samarbeid med praksiskonsulentene på sykehuset, Aina Langørgen og Anne Laue.

Fullstendig invitasjon og program finner du her.

 

Samhandlingsseminar kl. 17.00 – 20.00 gir 3 tellende timer til kursserie.

For å få tellende timer til kursserien må en ha deltatt på minimum 6 timer i løpet av et år.

Dette samhandlingsseminaret vil også kunne kombineres med andre samhandlingsseminarer på HDS.

 

Det blir servert tapasbuffet fra kl. 16.00.

 

Samhandlingsseminaret er gratis.

 

Påmelding til Ida Kristine Sangnes innen 30. oktober på e-post:  ida.kristine.sangnes@haraldsplass.no