Helsenorge

Samhandlingsseminar 15. april 2020 AVLYST!

Kjære kolleger og samarbeidspartnere!
 
Samhandlingsseminaret 15. april er avlyst. Vi kommer tilbake med en ny invitasjon ved et senere tidspunkt.
 
Ønsker alle lykke til med den krevende situasjonen vi står i for tiden. Ta vare på hverandre!