HELSENORGE
Doktorpromosjon (foto)

Forskning og utvikling

Ny kunnskap til beste for pasienten

Sykehuset har et klart fokus på at det pasientrettede arbeidet skal være forskningsbasert og ønsker hele tiden å forbedre sitt tilbud ved å ha klinikere engasjert i forskningsarbeid. Kunnskapen som forskningen frembringer skal implementeres i våre rutiner og støtte utviklingen av evidensbasert pasientbehandling ved Haraldsplass. Forskningen skal føre til ny kunnskap til det beste for pasienten. ​


Pågående forskning

Se liste over aktive forskningsprosjekter ved Haraldsplass Diakonale Syke​hus

Forskningsgrupper og prosjekter

Sports Traumatology and Arthroscopy Research group (STAR)

Forskningsgruppe for Geriatri og Demens

Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer

Kirurgisk behandling av lipødem

Publik​​​asj​​oner

Haraldsplass diakonale sykehus har et aktivt forskningsmiljø som årlig publiserer mellom 60-70 artikler. Sykehuset har et strategisk mål om å øke denne aktiviteten og ønsker å stimulerer til forskningsaktivitet for våre ansatte.

Se oversikt over sykehusets publikasjoner i CRISTI

Kliniske stu​​​dier

Oversikt over klinisk studier som pågår i spesialisthelsetjenesten i Norge til enhver tid. 

​​​​Kontakti​nformas​​​jon​

Fagdire​​ktør

Petter Thornam

T: 55 97 85 00| M: 91 59 58 46| petter.thornam@haraldsplass.no

Avdelingsleder forskning:

Ida Kristine Sangnes

M: 95 78 78 76| ida.kristine.sangnes@haraldsplass.no  

Nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport

Fant du det du lette etter?