Doktorpromosjon (foto)

Forskning og utvikling

Ny kunnskap til beste for pasienten

Sykehuset har et klart fokus på at det pasientrettede arbeidet skal være forskningsbasert og ønsker hele tiden å forbedre sitt tilbud ved å ha klinikere engasjert i forskningsarbeid. Kunnskapen som forskningen frembringer skal implementeres i våre rutiner og støtte utviklingen av evidensbasert pasientbehandling ved Haraldsplass. Forskningen skal føre til ny kunnskap til det beste for pasienten. ​

Pågående forskning

Se liste over pågående forskning ved Haraldsplass Diakonale Sykehus ASPresentasjon av forskning og forskere knyttet til Haraldsplass Diakonale Sykehus

Ny artikkel: Langvarig stillesitting og blodsukkernivå hos pasienter etter hjerneslag

Publikasjoner

Haraldsplass Diakonale sykehus har et aktivt forskningsmiljø som årlig publiserer mellom 30-40 artikler. Sykehuset har et strategisk mål om å øke denne aktiviteten og ønsker å stimulerer til forskningsaktivitet for våre ansatte.

Se oversikt over sykehusets publikasjoner i CRISTIN

Kontaktinformasjon

Fagdirektør

Petter Thornam

T: 55 97 85 00| M: 91 59 58 46| petter.thornam@haraldsplass.no

Forskningskoordinator:

Margrethe B. Søvik (vikar for Ida Kristine Sangnes)

T: 55 69 92 13| Margrethe.Sovik@vid.no 

  

Forskningsgrupper og prosjekter

Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT)

Forskningsgruppe for Geriatri og Demens

Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer


Nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport

Fant du det du lette etter?