HELSENORGE
Doktorpromosjon (foto)

Forskning og utvikling

Ny kunnskap til beste for pasienten

Sykehuset har et klart fokus på at det pasientrettede arbeidet skal være forskningsbasert og ønsker hele tiden å forbedre sitt tilbud ved å ha klinikere engasjert i forskningsarbeid. Kunnskapen som forskningen frembringer skal implementeres i våre rutiner og støtte utviklingen av evidensbasert pasientbehandling ved Haraldsplass. Forskningen skal føre til ny kunnskap til det beste for pasienten. ​


Pågående forskning

Se liste over pågående forskning ved Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Forskningsgrupper og prosjekter

Sports Traumatology and Arthroscopy Research group (STAR)

Forskningsgruppe for Geriatri og Demens

Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer

Kirurgisk behandling av lipødem

Publikasjoner

Haraldsplass Diakonale sykehus har et aktivt forskningsmiljø som årlig publiserer mellom 60-70 artikler. Sykehuset har et strategisk mål om å øke denne aktiviteten og ønsker å stimulerer til forskningsaktivitet for våre ansatte.

Se oversikt over sykehusets publikasjoner i CRISTIN

Kliniske studier

Oversikt over klinisk studier som pågår i spesialisthelsetjenesten i Norge til enhver tid. 

Kontaktinformasjon

Fagdirektør

Petter Thornam

T: 55 97 85 00| M: 91 59 58 46| petter.thornam@haraldsplass.no

Forskningskoordinator:

Ida Kristine Sangnes

M: 95 78 78 76| ida.kristine.sangnes@haraldsplass.no

Nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport

Fant du det du lette etter?