HELSENORGE

Anders Odd Mølster

Anders Odd Mølster
Foto:
Ingrid Færøyvik

Professor emeritus Anders Odd Mølster er en pionerene innen traumatologi i Norge. Mølster har arbeidet ved Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen siden 1972, som overlege og professor. Han har innført en rekke nye kirurgiske metoder, blant annet innen artroskopisk kirurgi og ved alvorlige bruddskader. I samarbeid med forskningsgruppen Biomaterialer ved Universitetet i Bergen har han også bygd opp et forskningslaboratorium for ortopediske biomaterialer, som har medført en rekke publikasjoner. Mølster er også tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt langvarige, betydelige og fortjenstfulle virke.

Fant du det du lette etter?