HELSENORGE

Anne Gro Heyn Faleide

309072691_1094925928052061_367677299027279942_n.jpg

Anne Gro Heyn Faleide er fysioterapeut ved Haraldsplass med spesiell kompetanse innen skulder- og kneleddslidelser. Hun har en mastergrad innen klinisk fysioterapi fra Høgskolen på Vestlandet, hvor hun er delaktig i undervisning av fysioterapistudenter. Faleide gjennomfører PhD-prosjektet ”Funksjon, aktivitet og idrettsdeltagelse etter fremre korsbåndskirurgi” i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. Målsetningen er å utarbeide testverktøy for å identifisere pasientrelaterte risikofaktorer for svikt etter korsbåndskirurgi, slik at en kan gjennomføre målrettet intervensjon for å øke andelen med godt resultat.

Fant du det du lette etter?