HELSENORGE

Bård Erik Bogen

Bård Bogen
Foto: Ingrid Færøyvik

Bård Erik Bogen er spesialfysioterapeut ved HDS og jobber mest poliklinisk med ortopediske pasienter. Han er også førsteamanuensis ved Master i klinisk fysioterapi ved Høgskulen på Vestlandet. Han disputerte i 2019 med avhandlingen «Gait in community-living older adults» (UiB). Han deltar i flere forskningsgrupper og -nettverk på Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen. Forskningsområdene omfatter blant annet bevegelsesanalyse av barn og eldre, bruk av exergaming for barn og eldre og rehabilitering etter ortopedisk kirurgi. 

Fant du det du lette etter?