Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT)

Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT) har, med hovedfokus på tilstander i kneet, som formål å bidra til lokal og nasjonal fagutvikling med pasienten i fokus. Haraldsplass Diakonale Sykehus har over tid vært blant de største norske sentra innen avansert knekirurgi, derunder fremre korsbåndsrekonstruksjon. Forskningsgruppen fungerer slik sett i et pasientnært miljø hvor avstanden fra kliniske problemstillinger til forskningsspørsmål er kort. Gruppen er bredt sammensatt og har et tverrfaglig miljø med representasjon fra Ortopedi, Fysioterapi og Radiologi.

Resultater fra tidligere og pågående forskningsprosjekter har fått synlige implikasjoner i form av endring i kirurgiske teknikker, tiltak for å øke pasientsikkerhet/redusere antallet reoperasjoner og nye rutiner for radiologiske undersøkelser. Arbeider utgått fra gruppen har de siste år vunnet nasjonale utmerkelser og er ved flere anledninger tildelt midler fra Samarbeidsorganet Helse Vest. Gruppen har flere PhD-kandidater og leder i tillegg frittstående prosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Forskningsgruppemedlemmer

Anagha P. Parkar

Anders Odd Mølster

Anne Gro Heyn Faleide

Bård Erik Bogen

Eirik Solheim

Eivind Inderhaug

Ingunn Fleten Mo

Irene Slagstad

Lars Petter Tobiassen

Lene Dæhlin

Line Lindanger

Paul Johan Høl

Per Arne Waaler

Søren Vindfeld

Thomas Birkenes

Thomas Harlem

Torbjørn Strand

Trine Hysing-Dahl

Publikasjoner fra forskningsgruppen

Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT) ved Haraldsplass Diakonale sykehus er en aktiv forskningsgruppen med høy årlig produksjon av vitenskapelige artikler. Gruppen har en tverrfaglig profil noe artiklene gjenspeiler og man har samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktinformasjon

Forskningsgruppeleder:

Dr. med Eivind Inderhaug

Besøksadresse:

Haraldsplass Diakonale sykeshus

Ulriksdal 8

5009 Bergen

T: 55 97 86 96 |knegruppen@haraldsplass.no

Fant du det du lette etter?