FAIT godt representert på Ortopedisk Høstmøte 2018

Under Ortopedisk høstmøte, som ble avholdt i Oslo i uke 24.-26. oktober, bidro Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT) fra Haraldsplass Diakonale sykehus med flere frie foredrag og symposiumsforedrag.

Frie foredrag

«All-inside» versus AM portal teknikk for ACL rekonstruksjon: Preliminære resultater fra en randomisert studie

Eivind Inderhaug, Thomas Harlem, Anne Gro Faleide, Torbjørn Strand, Søren Vindfeld, Eirik Solheim

 

Funksjon 9 mnd etter ACLR: Semitendinosus vs semitendinosus og gracilis autograft – en randomisert kontrollert studie

Anne Gro Faleide, Thomas Harlem, Søren Vindfeld, Bård Erik Bogen, Torbjørn Strand, Eivind Inderhaug

 

Risiko for kontralateral skade ved retur til ballidrett etter fremre korsbåndsrekonstruksjon

Line Lindanger, Eivind Inderhaug, Torbjørn Strand

 

Repeterbarhet av en akselerometer basert metode for registrering av stegtid I trapp etter fremre korsbånd rekonstruksjon

Willemijn Vervaat, Bård Erik Bogen, Rolf Moe-Nilssen

 

Segondfraktur ved fremre korsbåndsskade: forekomst, tilhelingspotensiale og risiko for revisjonsrekonstruksjon

Irene Slagstad, Anagha P. Parkar, Torbjørn Strand, Eivind Inderhaug

 

Tidlig lett øket laksitet predikerer revisjon ved fremre korsbåndrekonstruksjon hos fotball, håndball og basketspillere

Torbjørn Strand, Line Lindanger, Eivind Inderhaug

 

Norsk Artroskopiforenings symposium: Anterior cruciate ligament – basic science, surgery and return to sports

How to achieve an anatomic ACL reconstruction, Thomas Harlem

Is there a role for LET in ACL reconstruction? Eivind Inderhaug

Will pure strength get me back into the game? Anne Gro Faleide