HELSENORGE

Forskningsmidler fra Helse Vest for prosjektet ”Retur til idrett etter korsbåndskirurgi”

Forskningsgruppe for Kneskader og Idrettstraumatologi, ”Knegruppa”, fikk i mars 2017 tildelt forskningsmidler fra Helse Vest for prosjektet Retur til idrett etter korsbåndskirurgi. Prosjektet har som mål å kartlegge i hvilken grad pasienter returnerer til sin idrett etter gjennomgått behandling - og hvilke konsekvenser dette kan ha for kneets langsiktige funksjon. I tillegg vil man forsøke å identifisere risikofaktorer for at pasientene skal oppleve at kneet på ny svikter etter gjennomgått behandling. Med slik kunnskap vil en i større grad kunne gjennomføre fokusert forebygging, for eksempel ved å individualisere rehabiliteringen pasientene gjennomgår etter operasjonen.

Avrevet fremre korsbånd er en av de vanligste skader som sees hos håndball- og fotballspillere. I Norge ser vi en økende årlig forekomst av slike skader hos unge aktive idrettsutøvere. Haraldsplass behandler et stort volum av disse pasientene og har også en lang tradisjon med forskning på korsbåndsskader.

Prosjektleder Eivind Inderhaug forteller at tildelingen fra Helse Vest gjør det mulig å kjøpe fri to PhD-kandidater fra vanlig klinisk virksomhet. Fysioterapeut Anne Gro Heyn Faleide og Lege i Spesialisering Line Lindanger er begge godt i gang med hver sitt doktorgradsprosjekt og vil nå ha anledning til å svare på noen viktige spørsmål som tidligere har forblitt ubesvart. Kunnskap om hva som skjer etter at pasienten har avsluttet behandlingen ved sykehuset er viktig for å kunne gi god og riktig informasjon i en tidlig fase etter skaden. I tillegg er det overordnede målet å øke andelen pasienter som har et godt resultat etter behandling.