Forskningsmidler til Haraldsplass

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon har tildelt Christian Lillebø Alsing og Katinka Nordheim Alme doktorgradsstipend fra Helse Vests forskningsmidler 2019. Totalt ble det i årets runde fordelt 52,4 mill kr. I forbindelse med årets utlysning ble Haraldsplass Diakonale sykehus tildelt to av totalt 24 doktorgradsstipend og er det sykehuset i regionen som har får høyeste andel innstilte søknader.

Alsing fikk doktorgradstipend for prosjektet «Myocardial infarction and stroke in patients with rheumatoid arthritis. Incidence and trends over 45 years».

Prosjektet tar utgangspunkt i et register av revmatiske pasienter med diagnosen revmatoid artritt (RA) samt journaldata. Man ser en overhyppighet av hjerteinfarkt og slag i denne pasientgruppen. Målet med denne studien er å se om moderniseringen av behandlingen til RA-pasientene i form av biologisk behandling påvirker andelen som får hjerteinfarkt og slag. Man ønsker også å se om det finnes ulike undergrupper som har større risiko enn andre slik at man i større grad enn i dag kan skreddersy beskyttende tiltak til de ulike pasientgruppene.

- Slik det er i dag, er det mange som har risiko for hjertesykdom eller slag. Økt kunnskap om dette er viktig både for pasienter og for hvordan behandlingen som legges opp for den enkelte, sier Alsing.

Christian Alsing håper på å gjennomføre studiet i løpet av fire år, men er tildelt midler i inntil 6 år – i 50 prosent stilling.

Katinka Alme fikk doktorgradstipend til prosjektet «New perspectives on vascular risk – the impact of breaking up sitting time». Materialet hun skal benytte kommer fra et nasjonalt multisenterstudie på slagpasienter kalt NorCoast. Forskningsspørsmålet i Almes prosjekt er om oppbrudd av perioder med stillesitting gir mindre betennelsesreaksjoner i kroppen som igjen vil kunne gi nye slag.

- Hvis du beveger musklene er det betennelsesdempende. Teorien er at hvis du sitter mye i ro, får du mer betennelser i kroppen, mer sykdom i blodårene og større sjanse for hjerneslag.

Fagdirektør Petter Thornam er svært fornøyd med tildelingen.

- Det er mange som konkurrerer om disse midlene, og det er flott for sykehuset at vi klarer å få frem så gode søknader innenfor relevante behandlingsområder og at vi får tilslag i sterk konkurranse med store forskningsmiljø, sier Thornam. - Medisinsk avdeling har også en søknad som ligger øverst på ventelisten, og vi er spente på om vi får midler til enda en doktorgrad, legger fagdirektøren til.

Voksende forskningsmiljø

Ved Haraldsplass Diakonale Sykehus går forskning og klinikkarbeid hånd i hånd. Sykehuset har satset på kombinerte stillinger, og flere velger nå denne muligheten til å forske i tillegg til arbeidet i klinikken.

- Det er flott at miljøet er i utvikling, og at vi nå er flere som forsker, sier Alme.

Sykehuset har totalt 8 stipendiater som er eksternt finansiert, i tillegg til en omfattende intern satsning. Klinikkdirektør Åse Nordstrønen i medisinsk klinikk er glad for utviklingen og at vi har satset på begynnerstillinger i forskning, som gav åpning for å komme i gang.

- Jeg er kjempestolt over at to av Helse Vest sine doktorgradstipend gikk til Haraldsplass. Det vitner om svært godt arbeid og gode søknader, sier Nordstrønen.