Langtidsoppfølging av pasienter med korsbåndskader

Forskningsgruppen for atroskopi og idrettstraumatologi har nylig publisert en ny forskningsartikkel som ser på langtidsoppfølging av korsbåndpasienter. 

​Artikkelen viser at i langtidsoppfølgingen over 25 år av korsbåndpasienter  så returnerer 83% tilbake til idrett, men det er bare 53% som greier å komme tilbake til samme nivå som de var på før skaden skjedde. Det er ingen kjønnsforskjeller i det å returnere til idrett, men man ser at menn har lengre idrettskarrierer etter skaden enn kvinner. Blant de som greier å komme tilbake samme nivå som før skaden ser man at 28% opplever å få en ny korsbåndskade. Om det går mer enn 2 år fra skaden til operasjon har pasientene en forhøyet risiko for å måtte få kneprotese i løpet av oppfølgingsperioden på 25 år. 

Se Line Lindanger presenterer artikkelen i tidsskriftets autor takeaway videoer.  

Artikkelen finner du her.