HELSENORGE

Langtidsplager etter COVID-19

Gjennom Bergen Covid-19 Research Group har en gruppe forskere fra Haukeland Universitetssykehus, UiB, Bergen kommune og Haraldplass Diakonale Sykehus gjennomført langtidsoppfølgning av en gruppe pasienter som har gjennomgått COVID 19. Resultatene fra langtidsoppfølgningen er nå publisert i anerkjente Nature Medicine. 

​Totalt ble 312 pasienter rekruttert i prosjektet, av disse ble 65 innlagt på sykehus mens de resterende 247 pasientene var isolert hjemme. 61% oppgir at de fortsatt har symptomer seks måneder etter at de gjennomgikk COVID 19-infeksjon. Et overraskende funn er at i aldersgruppen 16-30 år oppgir nesten halvparten fortsatt plager etter et halvt år enda ingen av disse var så syke at de ble innlagt i sykehus. De vanligste symptomene var nedsatt smak- og luktesans, utmattelse, tungpust eller nedsatt hukommelse og konsentrasjon. Gruppen bak artikkelen ser at pasientene med høye nivåer av antistoffer rett etter infeksjonen har større risiko for å ha langtidsplager fortsatt etter seks måneder. 

Fra Haraldsplass Diakonale Sykehus er Bent- Are Hansen og Bård Reiakvam Kittang medforfatter på forskningsartikkelen i Nature Medicine, begge leger i medisinsk klinikk med infeksjonsmedisin som spesialitet. Forskningsgruppen, med deltakere fra flere sykehus og insitusjoner, var veldig raskt ute med å etablere forskning rettet mot COVID 19 når pandemien var et faktum og sitter nå med et unikt forskningsmateriale. 

Gratulerer til Bergen Covid-19 Research Group med flott publikasjon!

Artikkelen i Nature Medicine kan du lese her. ​

Nyhetsartikkel om forskningsprosjektet kan du lese her. ​