HELSENORGE

Ny studie fra Knegruppen viser resultatene 15 år etter kirurgi for bruskskader i kne

Bruskskader i kneet er kjent for å gi dårlig knefunksjon og sterkt redusert livskvalitet. Store ressurser er brukt på å utvikle behandlingsformer som kan bedre funksjon og lette pasientens plager. Kirurgiske teknikker som stimulering av pasientens egne brusk-stamceller eller transplantasjon av fulltykkelses bruskkomponenter til områder som er skadet vist bedring av pasientrapporterte funksjoner. Oppfølgingen etter slike prosedyrer er imidlertid ofte avsluttet kort tid etter inngrepet og man har derfor lite kunnskap om hvordan resultatene utvikler seg over tid.

A prospective randomized study of microfracture versus mosicplasty in knee articular cartilage defects with 15 years follow-up ble publisert i American Journal of Sports Medicine i desember 2017. Studien sammenholder resultatene mellom to ulike kirurgiske teknikker – mikrofraktur og såkalt mosaikkplastikk. Hovedfunnet er at sistnevnte prosedyre, som anvender transplantat av sylindere med brusk og ben fra et uskadet område av pasientens egne kneleddsbrusk gir bedre pasient-rapporterte resultater helt opp til 15 år etter gjennomgått kirurgi. Hovedforfatter Professor Eirik Solheim, som har bred erfaring med bruskkirurgi, kan fortelle at det finnes få andre randomiserte studier med så lang oppfølgingstid.

Men en rekke publikasjoner over flere tiår, har man en solid tradisjon for bruskforskning ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Selv om stor optimisme har vært knyttet til ulike kirurgiske teknikker har man nok endret behandlingsstrategien noe de siste tiår. Fordi ikke-operative metoder, som treningsterapi, har vist å bedre plagene for mange er man i dag økende selektiv ovenfor hvilke pasienter som trenger bruskkirurgi. Vi er fortsatt et stykke fra å kunne tilby en fullgod kirurgisk behandling til denne pasientgruppen og videre forskning også i framtiden vil være viktig.

Lenke til artikkelen.