Pågående forskning

Haraldsplass Diakonale sykehus har flere aktive forskningsmiljøer som har mange forskningsprosjekter pågående. Våre forskningssatsninger er relatert til geriatri, palliasjon, ortopedi og gastrokirurgi.

Under er en oversikt over pågående forskningsprosjekter på sykehuset.

Medisinsk klinikk

Health anxiety and hypochondriasis: Long-term prognosis after CBT and in the general population

Stipendiat: Kari-Elise Veddegjærde

Veiledere: Ingvard Wilhelmsen (UiB, K2 og HDS) & Børge Sivertsen (Folkehelseinstituttet)

Sarkopeni, osteoporose og ernæring hos eldre hoftebruddspasienter

Stipendiat: Ole Martin Steihaug

Veiledere: Anette Hylen Ranhoff (UiB, K2 og HDS, Kavli forskningssenter) & Clara Gram Gjesdal (Helse Bergen og UiB, K2)

Økt forståelse av nevrodegenerative demenssykdommer ved å studere sammenhengen mellom spinalvæskebiomarkører og forløp

Stipendiat: Ragnhild Skogseth Eide

Veiledere: Dag Årsland (Karolinska Institutet og SESAM), Tormod Fladby (AHUS og UIO) & Nils Erik Gilhus (UIB, K1) 

The relationship between physical activity, inflammation, stroke outcomes and the risk of stroke recurrence 

Stipendiat: Katinka Nordheim Alme

Veiledere: Halvor Næss (UiB, K1 & Helse Bergen), Anne Brita Knappskog (OUS), Torun Askim (NTNU) & Mala Naik (HDS & UiB, K2)

Antistoffer mot G-protein koplede reseptorer og ABC transportere ved Alzheimer’s sykdom

Stipendiat: Lasse Melvær Giil

Veiledere: Jan Erik Nordrehaug (UiB, K2 og Helse Stavanger), Dag Aarsland (Karolinska instituttet og Helse Stavanger), Einar K. Kristoffersen (UiB, K2 og Helse Bergen) & Christian A. Vedeler (UiB, K1 og Helse Bergen)

Metabolic risk factors for all-cause dementia in the Hordaland Health Study

Stipendiat: Stein-Erik Hafstad Solvang

Veiledere: Jan Erik Nordrehaug (UiB, K2) & Grethe S. Tell (UiB, IGS)

Ischaemic heart disease and stroke in patients with rheumatoid arthritis. Incidence and trends over 45 years

Stipendiat: Christian Lillebø Alsing

Veiledere: Bjørg Tilde Svanes Fevang (UiB, K2 og Helse Bergen), Clara Gram Gjesdal (Helse Bergen og UiB, K2) & Grethe Seppola Tell (UiB, IGS)

Omsorg ved livets slutt: Pasientenes ønsker og pårørendes erfaringer, med vekt på kommunikasjon og forberedende samtaler

Stipendiat: Nina Elisabeth Hjorth

Veiledere: Dagny Faksvåg Haugen (UiB K1/ Leder for Regionalt kompetansesenter i Lindrande behandling HUS), Margrethe Aase Schaufel (Helse Bergen) & Katrin Sigurdardottir (HDS)


Kirurgisk klinikk

Open D3 right hemicolectomy compared to laparoscopic CME right hemicolectomy for right sided colon cancer; an open randomized, controlled study

Stipendiat: Kristin Bentung Lygre

Veileder: Frank Pfeffer (UiB, K1 og Helse Bergen) & Kristian Eeg Storli (HDS og UiB, K1)

Langtidsoppfølging etter rekonstruksjon av fremre korsbånd: betydning av operasjonsmetoder, rehabiliteringsregime og gjenopptagelse av idrett for utvikling av sekundær artrose

Stipendiat: Line Lindanger

Veiledere: Eivind Inderhaug (HDS og UiB,K1), Torbjørn Strand (HDS) & Eirik Solheim (HDS og UiB, K1) 

 

Klinikk for medisinsk diagnostikk og fellestjenester

Role of imaging in ACL reconstruction

Stipendiat: Anagha P. Parkar

Veiledere: Eirik Solheim (HDS og UiB, K1) & Miraude Adriaensen (AMC, Nederland)

«Det sitter i hodet» Hvorfor når ikke pasientene målene sine etter korsbåndskirurgi?

Stipendiat: Anne Gro Heyn Faleide

Veildere: Eivind Inderhaug (HDS og UiB, K1), Liv Heide Magnussen (HVL) & Torbjørn Strand (HDS) 

Nytt fokus på gangfunksjon og balansefunksjon hos eldre

Stipendiat: Bård Bogen

Veiledere: Rolf Moe-Nilsen (UiB, IGS) & Anette Hylen Ranhoff (UiB, K2 og HDS, Kavli forskningssenter)

NOKLUS

Diabetes Care in Nursing Homes - Effect of Blood Glucose Monitoring and Drug Therapy on Glycaemic Control

Stipendiat: Lillan Andreassen (UiB/ HDS, NOKLUS)

Veiledere: Reidun Lisbet Skeide Kjome (UiB, IGS), Gunn B. B. Kristensen (HDS, Noklus), Sverre Sandberg (UiB, IGS og HDS, Noklus) & Una Sølvik (UiB, IGS)
 
Risk assessment and HbA1c-measurement in community pharmacies in Norway to identify persons with 2 diabetes

Stipendiat: Aslaug Johanne Risøy (UiB/ HDS, NOKLUS)

Veiledere: Una Sølvik (UiB, IGS), Reidun Lisbet Skeide Kjome (UiB, IGS) & Sverre Sandberg (UiB, IGS og HDS, Noklus)

Fant du det du lette etter?