Pågående forskning

Haraldsplass Diakonale sykehus har flere aktive forskningsmiljøer som har mange forskningsprosjekter pågående. Våre forskningssatsninger er relatert til geriatri, palliasjon og ortopedi.

Under er en oversikt over pågående forskningsprosjekter på sykehuset.

Medisinsk klinikk

Health anxiety and hypochondriasis: Long-term prognosis after CBT and in the general population

Stipendiat: Kari-Elise Veddegjærde

Veiledere: Ingvard Wilhelmsen (UiB og HDS) & Børge Sivertsen (Folkehelseinstituttet)

 

Eldre og legemidler

Stipendiat: Marit Stordal Bakken (disputerte 11.09.15)

Veiledere: Sabine Ruths (UiB), Anette Hylen Ranhoff (UiB og HDS, Kavli forskningssenter) & Lars B. Engesæter (UiB, Helse Bergen og Nasjonalt register for leddproteser)

 

Sarkopeni, osteoporose og ernæring hos eldre hoftebruddspasienter

Stipendiat: Ole Martin Steihaug

Veiledere: Anette Hylen Ranhoff (UiB og HDS, Kavli forskningssenter) & Clara Gram Gjesdal (Helse Bergen og UiB)

 

Økt forståelse av nevrodegenerative demenssykdommer ved å studere sammenhengen mellom spinalvæskebiomarkører og forløp

Stipendiat: Ragnhild Skogseth Eide

Veiledere: Dag Årsland (Karolinska Institutet og SESAM), Tormod Fladby (AHUS og UIO) & Nils Erik Gilhus (UIB) 

 

Epidemiology, risk factors and consequences of post stroke seizures

Stipendiat: Katinka Nordheim Alme

Veiledere: Halvor Næss (Helse Bergen), Bernt A. Engelsen (Helse Bergen) & Mala Naik (HDS, Kavli forskningssenter og UiB) 

 

Antistoffer mot G-protein koplede reseptorer og ABC transportere ved Alzheimer’s sykdom

Stipendiat: Lasse Melvær Giil

Veiledere: Jan Erik Nordrehaug (UiB og Helse Stavanger), Dag Aarsland (Karolinska instituttet og Helse Stavanger), Einar K. Kristoffersen (UiB og Helse Bergen) & Christian A. Vedeler (UiB og Helse Bergen)

 

Bruk av HbA1c som kvalitetsindikator i diabetesbehandling – mulighet og feilkilder

Stipendiat: Siri Carlsen (disputerte 08.06.2016)

Veiledere: Sverre Sandberg (HDS, Noklus og UiB), Torild Skrivarhaug (UiO) & Lasse Gøransson (Stavanger Universitetssykehus)

 

Experimental designs and statistical methods for estimating variance components in studies of biological variation.

Stipendiat: Thomas Røraas (disputerte 11.05.2017)

Veiledere: Sverre Sandberg (HDS, Noklus og UiB), Bård Støve (UiB, Matematisk Inst.) & Per Hyltoft Petersen (Noklus)

 

Kirurgisk klinikk

Changing paradigms of ACL surgery: clinical, radiological and biomechanical concequences of the change from "transtibial" to the "anatomic" surgical approach

Stipendiat: Eivind Inderhaug (disputerte 09.10.15)

Veiledere: Eirik Solheim (HDS og UiB) & Torbjørn Strand (HDS)

 

Resultater ved skulderstabiliserende kirurgi

Stipendiat: Jesper Blomqvist (disputerte 12.02.2016)

Veiledere: Leif Havelin (UiB og Helse Bergen) & Eirik Solheim (HDS og UiB)

Klinikk for medisinsk diagnostikk og fellestjenester

Role of imaging in ACL reconstruction

Stipendiat: Anagha P. Parkar

Veiledere: Eirik Solheim (HDS og UiB) & Miraude Adriaensen (AMC, Nederland)

 

Nytt fokus på gangfunksjon og balansefunksjon hos eldre

Stipendiat: Bård Bogen

Veiledere: Rolf Moe-Nilsen (UiB) & Anette Hylen Ranhoff (UiB og HDS, Kavli forskningssenter)