HELSENORGE

Paul Johan Høl

Paul Johan
Foto: Ingrid Færøyvik

Paul Johan Høl er seniorforsker og leder av Biomatlab ved Ortopedisk Klinikk Helse Bergen og Klinisk institutt ved Universitetet i Bergen. Han disputerte fra Universitetet i Bergen med prosjektet ”Trace elements in persons with dental amalgam. The role of a chelating agent” I 2003 og har senere mottatt stipend fra Bergen Forskningsstiftelse. Han etablerte Bergen Retrieval Center for Implants i 2007 som inkluderer en biobank hvis formål er kartlegge årsaker til at protesekirurgi svikter. Han arbeider også med å sikre og forbedre biomaterialer til bruk ved implantasjon.

Fant du det du lette etter?