HELSENORGE
STAR_logo

En tverrfaglig forskningsgruppe med primærfokus på tilstander i kneet.

Sports Traumatology and Arthroscopy Research group (STAR) har, med hovedfokus på tilstander i kneet, som formål å bidra til lokal og nasjonal fagutvikling med pasienten i fokus. Haraldsplass Diakonale Sykehus har over tid vært blant de største norske sentra innen avansert knekirurgi, derunder fremre korsbåndsrekonstruksjon. Forskningsgruppen fungerer slik sett i et pasientnært miljø hvor avstanden fra kliniske problemstillinger til forskningsspørsmål er kort. Gruppen er bredt sammensatt og har et tverrfaglig miljø med representasjon fra Ortopedi, Fysioterapi og Radiologi.

Resultater fra tidligere og pågående forskningsprosjekter har fått synlige implikasjoner i form av endring i kirurgiske teknikker, tiltak for å øke pasientsikkerhet/redusere antallet reoperasjoner og nye rutiner for radiologiske undersøkelser. Arbeider utgått fra gruppen har de siste år vunnet nasjonale utmerkelser og er ved flere anledninger tildelt midler fra Samarbeidsorganet Helse Vest. Gruppen har flere PhD-kandidater og leder i tillegg frittstående prosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Forskningsgr​uppemedlemmer​​

Anagha P. Parkar

Anders Odd Mølster

Anne Gro Heyn Faleide

Bård Erik Bogen

Christine Villholth

Eirik Solheim

Eivind Inderhaug

Ingunn Fleten Mo

Irene Slagstad

Kristine Mundal

Lars Petter Tobiassen

Lene Dæhlin

Line Lindanger

Paul Johan Høl

Per Arne Waaler

Søren Vindfeld

Thomas Birkenes

Thomas Harlem

Torbjørn Strand

Trine Hysing-Dahl

Publikasjoner fra forskningsgruppen

Sports Traumatology and Arthroscopy Research group (STAR) ved Haraldsplass Diakonale sykehus er en aktiv forskningsgruppen med høy årlig produksjon av vitenskapelige artikler. Gruppen har en tverrfaglig profil noe artiklene gjenspeiler og man har samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktinformasjon

Forskningsgruppeleder:

Dr. med Eivind Inderhaug

Besøksadresse:

Haraldsplass Diakonale sykeshus​

Ulriksdal 8

5009 Bergen

T: 55 97 86 96 |knegruppen@haraldsplass.noHva forsker vi på i STAR? 

Under finner du en oversikt over hva vi i STAR forsker på, og informasjon om de nyeste prosjektene gruppen er involvert i. Har du spørsmål om våre prosjekter ta gjerne kontakt. 

Langtidsresultater etter revisjonsrekonstruksjon av fremre korsbånd

Det er gjort få studier på hvordan det går med pasienter lang tid etter korsbåndrekonstruksjon, og på grunn av en økende aktiv befolkning øker behovet for kunnskap om utfallene etter kirurgi. Denne kunnskapen trenger vi for å kunne gi best mulig råd til pasienter om valg av operasjon, i tillegg til å gi behandlere kunnskap om behandling av reskader etter korsbåndsoperasjon. Ved Haraldsplass Diakonale Sykehus har man undersøkt hva som gjør at noen som gjennomgår korsbåndsrekonstruksjon trenger enda en korsbåndsoperasjon (revisjonsoperasjon). Målet med studien er å få mer kunnskap om artroseutvikling, langsiktig knefunksjon og aktivtetsnivå etter operasjon. Man ønsker å belyse betydningen av retur til idrett etter korsbåndsrekonstruksjon, hvilket idretts- og aktivitetsnivå man returnerer til, konsekvenser av tilleggsskader, knestabilitet og hvor fornøyd pasientene er med sitt kne etter operasjonen. 

Pasienter med ustabil patella/kneskjell

Ustabilt kneskjell er et utbredt problem hos ungdommer og unge voksne, og at kneskjellet går ut av ledd utgjør omtrent 3% av alle kneskader. Har kneskjellet gått ut av ledd én gang er sjansen stor for at problemet gjentar seg, og man får et kronisk utstabilt kneskjell. I dag er det stor variasjon i hvilken behandling man mottar som pasient, både hos fysioterapeuter og ortopeder. Derfor trenger vi mer kunnskap om effekten av de behandlingene vil tilbyr, for å kunne gi best mulig behandling når problemet oppstår. 

Målet med dette prosjektet er å utvikle et testbatteri av spørreskjemaer og fysiske tester vi kan benytte i postoperativ oppfølging. Dette gjøres ved å innhente en rekke opplysninger på ulike tidspunkt, og følge pasientenes utvikling over tid. En del av prosjektet er å også oversette et spørreskjema til norsk, og undersøke hvor vidt dette kan brukes på norsktalende pasienter. Økt kunnskap om behandlingseffekt hos pasientgruppen vil hjelpe oss som klinikere til å ta bedre avgjørelser når det gjelder å gi pasienter råd om retur til idrett, og da redusere risikoen for reskader. 

Psykologiske faktorer ved retur til idrett etter korsbåndsskade 

Ruptur av fremre korsbånd (ACL) er en alvorlig skade som krever lang rehabilitering. Majoriteten av de som pådrar seg ACL-skade er ungdom og unge voksne som har en aktiv livsstil. Mange gjennomgår ACL-rekonstruksjon og rehabilitering  fordi de har et mål om å vende tilbake til aktivitet og idrett som setter store krav til stabilitet i kneet. Mellom 40 - 50 prosent av personer som har gjennomgått ACL-rekonstruksjon vender likevel ikke tilbake til idrett på samme nivå som før skaden, til tross for at  de er fysisk rehabilitert. Det er behov for å finne ut hvilke faktorer som kan predikere retur til idrett og aktivitet. Skjemaet ACL-RSI har til hensikt å måle prognose for å lykkes med å komme tilbake til pasientens ønskede idrett og aktivitet. Slik håper man å kunne fange opp pasienter som har behov for et annet fokus i trening og behandling.

ACL-RSI norsk versjon.pdf
Retur idrett og aktivitet.pdf


Fant du det du lette etter?