HELSENORGE

Thomas Birkenes

Thomas Birkenes
Foto: Ingrid Færøyvik

Thomas er overlege på Haukeland Universitetssjukehus hvor han primært jobber med pasienter som har kneskader. Han er tilknyttet Norwegian Cartilage Project (NCP) gjennom doktorgradsprosjektet «Long term results after focal cartilage lesions in the knee». Målet med prosjektet er å undersøke hvordan fokale brusksskader påvirker livskvalitet, funksjon og risiko for å få kneprotese i et livsløpsperspektiv.

Fant du det du lette etter?