HELSENORGE

Torbjørn Strand

Torbjørn Strand
Foto: Ingrid Færøyvik

Torbjørn Strand er en nestor innen knekirurgien på Vestlandet. Gjennom en mannsalder har han han vært en foregangsperson i utviklingen av den kirurgiske behandlingen av unge idrettsaktive pasienter med kneskader. Gjennom 4 tiår har han publisert er rekke studier som omhandler epidemiologiske, diagnostiske og operasjonstekniske aspekter ved knekirurgi. Hans hovedanliggende er måling av resultater etter kirurgi gjennom pasientrapporterte og objektive utfallsmål. Gjennom en systematisering av datainnsamling har han lagt grunnlaget for pågående forskning og kvalitetsforbedring i den daglige kliniske virksomhet.

Fant du det du lette etter?