HELSENORGE

Christine Villholth

Christine Villholth
Foto: Ingrid Færøyvik

Christine studerer medisin ved Universitetet i Bergen. Hun har engasjert seg i et forskningsprosjekt innen mosaikkplastikk i samarbeid med professor Eirik Solheim. 
Hennes plan er å skrive en hovedoppgave om leddbruksskader og mosaikkplastikk, og videre undersøke kliniske langtidsresultater hos denne pasientgruppen. 

Fant du det du lette etter?