HELSENORGE
Tverrfaglig team. foto

Haraldsplass senter for kneskader

 Unik kompetanse og korte ventetider

Med unik kompetanse og lang tradisjon i behandling av kneskader er vi ett av de sykehus i Norge som behandler flest slike skader pr år.

Vi har korte ventetider både til poliklinisk konsultasjon og til operasjon.

Vi ​​vurderer og behandler følgende tilstander:

  • Begynnende slitasje i kne, aksekorreksjon.
  • Kombinerte leddbåndskader og kneluksasjoner
  • Bruskskader i kne

Senter for Kneskader er en del av Ortopedisk avdeling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. I tillegg til behandling, driver senterets ortopeder aktivt med forskning på sine fagområder.

Personlig

Ingen pasienter eller skader er helt like. Ved Senter for kneskader legger vi til rette for å forstå hver pasients ønsker, behov og målsetninger, for så å kunne foreslå den rette behandlingen i hvert enkelt tilfelle.

Dedikert

Vi har sterkt fokus på utvikling av utredning, behandling og opptrening etter kneskader. Gjennom aktiv forskning og fokus på tett oppfølging av resultatene etter behandling ønsker vi hele tiden å bli bedre og kunne gi den beste og mest "up to date" behandling mulig for din tilstand.

 

Samarbeid

Ved Senter for kneskader fokuserer vi på å ha et best mulig team rundt pasienten. Våre leger og fysioterapeuter jobber tett sammen for å legge forholdene best mulig til rette for at akkurat du skal få et best mulig resultat etter din skade. Vi har også tett samarbeid med fysioterapeuter utenfor sykehuset som kan hjelpe deg i den videre opptreningen.


 

Vårt team

Thomas Harlem, overlege og Spesialist i Ortopedisk Kirurgi. Leder for Senter for kneskader.
Dr Harlem har 15 års erfaring i behandling av kneskader, med spesiell interesse og kompetanse innen komplekse og kombinerte leddbåndskader i kne. Han er en mye brukt foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt. Dr Harlem driver aktiv forskning innen hvordan forbedre resultater etter korsbåndsoperasjoner.

Dr Søren Vindfeld, konstituert overlege.
Dr Vindfeld er den av de kirurger som har operert flest fremre korsbåndskader i Norge de siste to år. Han har en spesiell interesse for forskning innen årsaker til svikt av korsbåndsoperasjoner.

Dr Eivind Inderhaug, konstituert overlege, PHD.
Dr Inderhaug er utdannet ved HDS, og har operert svært mange pasienter med fremre korsbåndskader. Han fullførte sin doktorgradsavhandling på fremre korsbåndskader i 2015, og har også drevet banebrytende forskning ved det prestisjefylte Imperial College i London på biomekanikk innen kneskader.

Dr Anagha Parkar, overlege og spesialist i Radiologi.
Dr Parkar er radiolog, med spesialkompetanse innenfor radiologisk diagnostikk av bløtdelsskader i kne. Hun har publisert flere artikler om radiologiske metoder for diagnostikk og vurdering av korsbåndskader og behandling av disse.

Dr Torbjørn Strand, pensjonert overlege og spesialist i Ortopedisk Kirurgi.
Dr Strand er en av de leger i Norge med lengst erfaring med behandling av kneskader. Han driver nå aktiv forskning på langtidsresultater etter fremre korsbåndskirurgi, og har polikliniske konsultasjoner og kontroller.

Dr Line Lindanger, assistentlege.
Dr Lindanger driver aktiv forskning på langtidsresultater etter fremre korsbåndskirurgi.

Professor Eirik Solheim, Spesialist i Ortopedisk Kirurgi, phd.
Dr Solheim er professor, og driver aktiv forskning og veiledning innenfor korsbåndskader og bruskskader i kne.

Rune Børnes, fysioterapeut.
Rune er fysioterapeut tilknyttet knesenteret, og har lang erfaring i behandling og rehabilitering av pasienter med kneskader.

Anne Gro Faleide, fysioterapeut.
Anne Gro er fysioterapeut tilknyttet knesenteret, og har lang erfaring i behandling og rehabilitering av pasienter med kneskader. Hun driver også aktiv forskning.

May Britt Torsnes, Pasientplanlegger, kontaktperson Senter for Kneskader.

Senter for kneskader 

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Fant du det du lette etter?