HELSENORGE
Medisinsk biokjemi

Vitamin D - 25(OH)vitamin D

Alternativt analysenavn: Vitamin D, cholecalsiferol (vitamin D3), ergocalsiferol (vitamin D2)
serum_gel.JPG

Indikasjoner:

Mistanke om vitamin D-mangel, påviste forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet eller pågående behandling med vitamin D eller analoger.

 

Pasientforberedelse:

Ingen

 

Prøvetaking og holdbarhet:

Serum, prøverør med gel.

4 dager i kjøleskap.

 

Feilkilde:

Biotin (vitamin B7) brukes som kosttilskudd for hud, hår og negler. Det brukes også av enkelte pasienter med multippel sklerose. Høye biotindoser (> 5 mg/døgn) kan medføre falsk for lave resultater. Unngå bruk av biotin 24 timer før blodprøvetaking. Ved bruk av ekstreme doser (>300 mg) bør biotin seponeres en uke før prøvetaking.

 

Referanseområde:

50 - 113 nmol/L

 

Høye verdier kan tyde på vitamin D-intoksikasjon.

Lave verdier ses ved vitamin D-mangel.

Fant du det du lette etter?