HELSENORGE
Medisinsk biokjemi

Alat (A)

Alternativ analysenavn: Alanin aminotransferase, glutamat pyruvat transaminase, GPT

serum_gel.JPG 

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvemateriale

Serum.

Rør med gel fylles til angitt volum, og blandes 6 ganger umiddelbart etter prøvetaking.
Unngå langvarig stase.

Pasienter som behandles med Sulfasalazine og Sulfapyridine kan motta feilaktige resultater på grunn av interferens.

Holdbarhet

4 dager i kjøleskap.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Utredning og kontroll av parenkymatøs leversykdom.

Referanseområde

 

KjønnAlderReferansegrense U/L
Gutter
1-2 år12-36
Gutter
3-17 år11-32
Jenter1-2 år11-30
Jenter3-7 år11-26
Jenter8-12 år10-30
Jenter13-17 år9-25
Menn≥18 år10-70
Kvinner≥18 år10-45




Fant du det du lette etter?