HELSENORGE
Koagulasjon

APTT

Alternativ analysenavn: Aktivert partiell tromboplastintid.

Citratrør
 

Pasientforberedelser

Ved intravenøs behandling med ufraksjonert heparin kan første kontrollprøve tas 4-6 timer etter start av behandlingen og deretter 1-2 ganger pr døgn.

Prøvetaking

Unngå langvarig stase.
Unngå prøvetaking fra kateter med heparinlås

Holdbarhet

Prøven må analyseres innen 2 dager​ etter prøvetaking. Ved Heparinbehandling må prøven analyseres innen 2 timer.

Svarrapporteringstid

Utføres hele døgnet.

Indikasjon

Behandling med ufraksjonert heparin, utredning av blødningstendens og ved mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon.

Terapeutisk område for behandling med ufraksjonert heparin: APTT 45-80 sek.

Referanseområde

Kjønn

Alder

Enhet

Referanseområde

 


sek

22 - 30


Svarvurdering:

Forlenget APTT kan ses ved behandling med ufraksjonert heparin. Ved arvelig eller ervervet faktormangel/defekt, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), leversvikt og vitamin K-mangel. APTT kan også være forlenget ved følgende antikoagulasjonsmidler; warfarin, lavmolekylært heparin og direkte perorale antikoagulantia (dabigatran, rivaroxaban og apixaban), men APTT er ikke anbefalt for monitorering av slik behandling.
Uventet høy APTT bør kontrolleres med ny prøve før videre utredning igangsettes.

Feilkilde:

Prøvemateriale som ikke sendes frosset ​​​kan gi en økt APTT. Prøver til utredning av økt APTT og blødningstendens må analyseres innen 4 timer eller sendes som frosset citratplasma.

Hemolyse påvirker prøvesvaret.

Fant du det du lette etter?