APTT

Koagulasjon

Alternativ analysenavn: Aktivert partiell tromboplastintid.

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvetaking

Unngå langvarig stase. 

Prøvemateriale

Citratplasma. 
Citratglass fylles til angitt volum, og blandes 3-4 ganger umiddelbart etter prøvetaking.
Unngå langvarig stase.

Holdbarhet

Prøven må analyseres innen 4 timer etter prøvetaking. Ved Heparinbehandling må prøven analyseres innen 1 time.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Behandling med ufraksjonert heparin, utredning av blødningstendens og ved mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon.

Terapeutisk område for behandling med ufraksjonert heparin: APTT 70-140 sek.

Referanseområde

Kjønn

Alder

Enhet

Referanseområde

 


sek

28-40
Fant du det du lette etter?