HELSENORGE
Koagulasjon

D-dimer (A)

Alternativ analysenavn: Fibrinnedbrytningprodukt.

Citratrør

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvemateri​​​ale

Citratplasma. 
Citratglass fylles til angitt volum, og blandes 3-4 ganger umiddelbart etter prøvetaking.
Unngå langvarig stase.

Holdbarhet

2 døgn i romtemperatur.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Mistanke om tromboemboliske tilstander (dyp venetrombose og lungeemboli), disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og pre-eklampsi.

Beslutningsgrense

Aldersjustert beslutningsgrense. D-dimer øker med alderen.

Referanseområde/ beslutningsgrense

Kjønn

Alder

Enhet

Beslutningsgrense

 

≤ 50 år

mg/L FEU (Fibrinogen Equivalent Units).

<0,50

​51-80 år​< alder x 0,01

​≥ 80 år

​< 0,80


Svarvurdering:

Ved lav/moderat klinisk sannsynlighet for DVT/lungeemboli og normal D-dimer kan DVT/lungeemboli utelukkes. Ved høy sannsynlighet for DVT/lungeemboli bør radiologiske undersøkelser gjennomføres.

Feilkilder:

Heterofile antistoffer eller reumatoid faktor kan gi feil resultat

Fant du det du lette etter?