Koagulasjon

D-dimer

Alternativ analysenavn: Fibrinnedbrytningprodukt.

Citratrør

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvemateri​​​ale

Citratplasma. 
Citratglass fylles til angitt volum, og blandes 3-4 ganger umiddelbart etter prøvetaking.
Unngå langvarig stase.

Holdbarhet

2 døgn i romtemperatur.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Mistanke om tromboemboliske tilstander (dyp venetrombose og lungeemboli), disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og pre-eklampsi.

Beslutningsgrense

D-dimer < 0,5 mg/L FEU (Fibrinogen Equivalent Units)

Referanseområde

Kjønn

Alder

Enhet

Referanseområde

 


mg/L FEU (Fibrinogen Equivalent Units).

<0,50


Svarvurdering:

Ved lav/moderat klinisk sannsynlighet for DVT/lungeemboli og normal D-dimer (< 0,50 mg/L FEU) kan DVT/lungeemboli utelukkes. Ved høy sannsynlighet for DVT/lungeemboli bør radiologiske undersøkelser gjennomføres.

Feilkilder:

Heterofile antistoffer eller reumatoid faktor kan gi feil resultat

Fant du det du lette etter?