HELSENORGE
Medisinsk biokjemi

GFR, estimert (A)

Alternativ analysenavn: Estimert glomerulær filtrasjonshastighet, eGFR.

gelrør serum

gelrør serum

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvemateriale

Serum.

Prøvetaking

Rør med gel fylles til angitt volum, og blandes 6 ganger umiddelbart etter prøvetaking. Unngå langvarig stase.

Holdbarhet

4 døgn i kjøleskap.

Svarrapportering

Utføres daglig.

Indikasjon

Estimert GFR er et mål for nyrefunksjonen og brukes til vurdering av kronisk nyresykdom, spesielt viktig for pasienter med diabetes mellitus, hypertensjon, kardiovaskulær sykdom eller familiehistorikk med nyresykdom.

Referanseområde

eGFR rapporteres på alle pasienter over 18 år når det bestilles s-kreatinin, og beregnes ut fra en formel basert på s-kreatinin, kjønn, alder og etnisitet. Pasienter av afro-amerikansk opprinnelse har gjennomsnittlig høyere muskelmasse. GFR-svaret må derfor multipliseres med 1,16. Ved beregning av GFR hos barn må barnets høyde være kjent. Formel for beregning finnes på National Kidney Foundations nettsider: http://nephron.com/bedside_peds_nic.cgi


Kjønn

Alder

Enhet

Referanseområde

 

>18 år

ml/min/1,73m2

>90​


Klassifisering av nyresykdom

GFR-kategori

Nyrefunksjon

eGFR (ml/min/1,73m2)

G1

Normal

>90

G2

Lett redusert

60-89

G3a

Lett til moderat redusert

45-59

G3b

Moderat til betydelig redusert

30-44

G4

Betydelig redusert

15-29

G5

Terminal nyresvikt

<15​

Fant du det du lette etter?