HELSENORGE
Medikament

Etanol

Alternativ analysenavn: Alkohol, etylalkohol.

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvetaking

Unngå huddesinfeksjon med etanolholdig væske før prøvetaking.

Prøvemateriale

Serum.

Rør med gel fylles til angitt volum, og blandes 6 ganger umiddelbart etter prøvetaking.
Unngå langvarig stase.

Send prøverøret uåpnet til Laboratoriet.

Holdbarhet

3 dager i kjøleskap.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Intoksikasjoner.

Referanseområde

Kjønn

Alder

Enhet

Referanseområde

 

 

0​

Fant du det du lette etter?