HELSENORGE
Koagulasjon

Fibrinogen (A)

Citratrør

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvemateriale

Citratplasma. 
Citratglass fylles til angitt volum, og blandes 3-4 ganger umiddelbart etter prøvetaking.
Unngå langvarig stase.

Holdbarhet

24 timer i romtemperatur.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og andre tilstander med økt forbruk av fibrinogen. Blødningstilstander av ukjent årsak.

Svarvurdering

Lave verdier kan ses ved økt forbruk som ved DIC. Ved arvelig fibrinogenmangel (afibrinogenemi, hypofibrinogenemi

Høye verdier kan ses ved inflammasjoner og graviditet.

Feilkilde:

Blodplasmasubstitutter som inneholder hydroksyetylstivelse (HES) kan virke forstyrrende på analysen.

Referanseområde

Kjønn

Alder

Enhet

Referanseområde

 

g/l

1,9 – 4,0​

Fant du det du lette etter?