Medikament

Gentamicin

Alternativ analysenavn: Aminoglykosider, Garamycin, Gensumycin

Pasientforberedelser

Riktig tidspunkt for prøvetaking er viktig. Prøve tas enten før en dose gis (bunnkonsentrasjon) eller et gitt antall timer etter forrige dose (toppkonsentrasjon).

Prøvemateriale

Serum. 
Rør fylles til angitt volum, og blandes 6-8 ganger umiddelbart etter prøvetakning.
Unngå langvarig stase.

Holdbarhet

2 dager i kjøleskap.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Terapikontroll.

Terapeutisk område

Anbefalte verdier for gentamycin.

Dosering 1 gang daglig: 0-prøve:<=0,5 mg/L. 8-timers prøve: 1,5-4 mg/L. Dosering 2-3 ganger daglig:0-prøve:<= 2 mg/L. 1-prøve:8-12 mg/L.

Fant du det du lette etter?