HELSENORGE
Medisinsk biokjemi

FIB-4

Alternativ analysenavn: Fibrosis, Fibrosetest, FIB4


Pasientforberedelser

Ingen spesielle

Prøvemateriale

1 Serum rør med gel og 1 EDTA rør. Bestilling av Fib-4, ALAT, ASAT og TPK
Rør fylles til angitt volum, og blandes 6-8 ganger umiddelbart etter prøvetakning.
Unngå langvarig stase.

Holdbarhet

2 dager i kjøleskap.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig. 

Kommentar: 

FIB-4-skår er proporsjonal med pasientens alder og er i utgangspunktet validert for aldersgruppen 35–65 år.

FIB-4 = (alder x ASAT)/(TPK x √ALAT), basert på pasientens alder, ASAT, ALAT og TPK når enhet er respektive år, U/L, U/L og 10^9/L. 

Indikasjon

Mistanke om eller høy risiko for leversykdom. Risikostratifisering av leverfibrose.

Tolkning av funn:

Voksne med FIB-4  < 1,3 har trolig ikke avansert leverfribose, men dersom det er sterk mistanke om leversykdom bør pasienten likevel henvises til gastroenterolog.

Pasienter med høy FIB-4 skår ≥ 1,3 bør følges med mer spesialiserte undersøkelser/henvisning til gastroenterolog.


Referanseområde:  < 1,3
Fant du det du lette etter?