HELSENORGE
Medisinsk biokjemi

Kalsium, fritt (pH 7,4)

Alternativ analysenavn: aktuell kalsium, korrigert kalsium, fritt kalsium, Ca++, ICA.

gelrør serum

gelrør serum

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvemateriale

Serum.
Rør med gel fylles til angitt volum, og blandes 6 ganger umiddelbart etter prøvetaking.
Ta et eget rør til analysen. Unngå langvarig stase, røret må fylles helt. Korken beholdes på under sentrifugering og oppbevaring inntil prøven analyseres.

Holdbarhet

Uåpnet og sentrifugert gelrør er holdbart 3 dager i kjøleskap.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasj​on

Brukes der s-totalkalsium ikke kan forventes å gi et riktig uttrykk for konsentrasjonen av ionisert kalsium, for eksempel ved følgende tilstander: kritisk syke pasienter, større kirurgiske inngrep med mange blodtransfusjoner og albumininfusjon, hemodialyse, nefrotisk syndrom, akutt pankreatitt og syre/base forstyrrelser.


Feilkilder

Når pH > 7,6 eller < 7,20 kan analyseresultatet på pH korrigert kalsium ikke gis ut

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområde, mmol/L
Jenter/Gutter0 - 1 dager1,0-1,4
Jenter/Gutter2 - 3 dager1,06-1,34
Jenter/Gutter4 - 180 dager1,21-1,45
Jenter/Gutter181 - 366 dager1,18-1,39
Jenter/Gutter1 - 17 år1,19-1,33
Kvinner/menn≥18 år1,13-1,28

Korrigert til pH 7,4

Varsling: 

Rekvirent blir forsøkt varslet ved følgende analyseresultat:  <0,8 mmol/L eller >1,6 mmol/L

Fant du det du lette etter?