HELSENORGE
Medisinsk biokjemi

Klor

Alternativ analysenavn: Klorid.

 

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvemateriale

Serum.
Rør med gel fylles til angitt volum, og blandes 6 ganger umiddelbart etter prøvetaking.

Holdbarhet

4 dager i kjøleskap.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Utredning av syre/base-forstyrrelser (beregning av anion-gap).

Referanseområde

Kjønn

Alder

Enhet

Referanseområde

 

 

mmol/l

98 – 106​​

Fant du det du lette etter?