HELSENORGE
Medisinsk biokjemi

Kolesterol (A)

Alternativ analysenavn: total-kolesterol.

 

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvemateriale

Serum.
Rør med gel fylles til angitt volum, og blandes 6 ganger umiddelbart etter prøvetaking.
Unngå langvarig stase.

Holdbarhet

4 dager i kjøleskap.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Risikovurdering for ateriosklerotisk hjerte-karsykdom. Kontroll av kjent hyperkolesterolemi.


Tolking av funn:

Øvre referansegrense er ikke det samme som risikogrense. Ved vurdering av risiko for aterosklerotisk hjerte- og karsykdom er ønskelig nivå <5 mmol/L. Ved verdier ≥ 5mmol/L, bør total kardiovaskulær risiko kartleggast (NORRISK2 http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no/) (1,2,3). Høye verdier sees ved arteriosklerotisk hjerte-karsykdom, primære og sekundære hyperlipoproteinemier. S-kolesterol stiger også under graviditet. Lave verdier sees ved alvorlig leverskade og hypertyreose.​


Referanseområde

KjønnAlderReferansegrense mmol/L
Jenter0 - 14 dager1,25 - 3,24
Gutter0 - 14 dager1,15 - 2,83
Jenter/gutter15 - 366 dager1,70 - 6,07
Jenter/gutter1 - 17 år2,91 - 5,36
Kvinner/menn18 - 29 år2,9 - 6,1
Kvinner/menn30 - 49 år3,3 - 6,9
Kvinner/menn≥ 50 år3,9 - 7,8Fant du det du lette etter?