LDL-Kolesterol

Medisinsk biokjemi

Alternativ analysenavn: Low density lipoprotein-kolesterol.

Pasientforberedelser: 

Pasienten må ha fastet i minst 12 timer og ikke ha inntatt alkohol. Utover dette er ikke faste nødvendig. LDL-kolesterol bør ikke bestemmes ved pågående akutt sykdom. Det bør gå 3 uker etter lett sykdom og 2 måneder etter alvorlig sykdom før en tar blodprøve til analyse av LDL-kolesterol. Standardisert prøvetakning er viktig for å kunne sammenlikneresultatene fra gang til gang.

Prøvemateriale:

Serum

Prøvetaking:

Rør med gel fylles til angitt volum og blandes 6 ganger umiddelbart etter prøvetaking. Unngå langvarig stase.

Holdbarhet:

4 døgn i kjøleskap

Svarrapportering:

Utføres daglig

Indikasjon:

Risikovurdering for ateriosklerotisk hjerte-karsykdom.

Referanseområde:

Kjønn

Alder

Enhet

Referanseområde

mmol/l

1,8 - 5,7

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.