HELSENORGE
Medikament

Paracetamol

Alternativ analysenavn: Paracet.

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvemateriale

Serum. 
Rør uten tilsetning fylles til angitt volum, og blandes 6-8 ganger umiddelbart etter prøvetaking. 
Unngå langvarig stase.

Holdbarhet

2 dager i kjøleskap.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Forgiftning


Tolkning:

Måling av s-paracetamol er først og fremst nyttig etter akutte enkeltinntak. Det er anbefalt å måle s-paracetamol 4 timer etter inntak, eller så snart som mulig etter dette. Prøver tatt tidligere enn 4 timer etter inntak er ikke egnet til å forutsi toksisitet, fordi serumkonsentrasjonen fortsatt kan stige.

Varsling: 

Rekvirent vil bli forsøkt varslet ved analyseresultat ≥ 500 µmol/L 


Fant du det du lette etter?