HELSENORGE
Koagulasjon

PT-INR (A)

Alternativ analysenavn: Protrombintid-INR.

Citratrør

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvemateriale

Citratplasma. Prøverør må ikke oppbevares kaldt.
Citratglass fylles til angitt volum, og blandes 3-4 ganger umiddelbart etter prøvetaking.
Unngå langvarig stase.

Holdbarhet

2 døgn i romtemperatur.

Svarrapporteringstid

Utføres hele døgnet.

Indikasjon

Kontroll av behandling med vitamin-K antagonist, vurdering av leverfunksjon og utredning av blødningstilstander. 

Svarvurdering

Høye verdier kan ses ved warfarinfbehandling, leversvikt, vitamin K-mangel, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og arvelig FII, FVII og FX-mangel.

Referanseområde

Kjønn

Alder

Enhet

Referanseområde

 

 

1

0,9 - 1,2

 

Terapeutisk område

 

Indikasjon

Enhet

Terapeutisk område

Venøs indikasjon, INR

1

2,0 – 3,0 

Arteriell indikasjon, INR

1

2,5 – 3,5​

Fant du det du lette etter?