Tranferrinmetning

Medisinsk biokjemi

 

Pasientforberedelser

Prøven tas fastende, fortrinnsvis om morgenen for å unngå døgnvariasjon i s-Jern, peroral jernbehandling bør seponeres 3 døgn før prøvetaking.

Prøvemateriale

Serum.
Rør med gel fylles til angitt volum, og blandes 6 ganger umiddelbart etter prøvetaking.
Unngå langvarig stase.

Holdbarhet

3 dager i kjøleskap.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Diagnostikk av hemokromatose, overdose av jerntabletter og tolking av jernbelastningstest.​