HELSENORGE
Medisink biokjemi

Triglyserid (A)

Alternativ analysenavn: Triacylglyceroler.

 

Pasientforberedelser

Pasienten må være fastende.

Prøvemateriale

Serum.
Rør med gel fylles til angitt volum, og blandes 6 ganger umiddelbart etter prøvetaking.
Unngå langvarig stase.

Holdbarhet

4 dager i kjøleskap.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Utredning av hyperlipoproteinemi. Vurdere effekt av behandling for å redusere risiko for hjerte/kar sykdom. Residiverende pankreatitter.

Referanseområde

Kjønn

Alder

Enhet

Referanseområde

 

≥ 18

mmol/l

0,45 - 2,60​

Fant du det du lette etter?